#2019

Període: gener de 2019 – desembre de 2019


Descripció

El GUBIM és l’espai de trobada dels potencials usuaris BIM de la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat (Grup d’usuaris BIM) que s’organitzen durant el 2019 bimensualment.

Objectius

Els objectius s’assoleixen a cada sessió:

 • Despertar la curiositat i interès pel BIM
 • Obtenir nova informació sobre el DTES o el BIM
 • Intercanviar coneixement entre els membres de la DGIM.
 • Relacionar-nos o treballar de forma diferentEn les darreres sessions s’amplia el contingut a compartir coneixement també sobre eines digitals, col·laboració i noves metodologies.

Draft Torre 283052791-image1.png

Les sessions tenen una durada d’una hora i mitja i tenen una estructura estandarditzada:

 1. Revisió accions I dades sessió anterior
 2. Vídeo inspirador relacionat amb BIM
 3. BIM al DTES des de l’anterior sessió
 4. BIM i les eines o les metoldologies o el cicle de vida
 5. PÍNDOLES BIM: Experiències i pilots explicats pels companys
 6. Pròximament (BIM a la DGIM, Formació, eines, pilots…)
 7. Torn de paraules
 8. Conclusions

Els serveis territorials que hi han participat activament (STCB, STMTE, STCT) quan no han pogut assistir presencialment ho han fet mitjançant videoconferència i aprecien la iniciativa perquè els permet estar connectats i al dia.

Durant el 2019 s’han organitzat 7 sessions i del departament hem dedicat 382 hores a assistir a les trobades del GUBIM a més de les dedicades a organitzar-lo, amb una mitja de 36 persones per sessió.

Draft Torre 283052791-image2.png

Per saber-ne més

Responsable: Anna Bullich Torras

Back to Top

Informació del document

Publicat a 14/11/20
Presentat el 14/11/20

Volum Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat, 2020
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos instrumentals

Noves tecnologies i nous serveis de suport

Sistemes de suport a la construcció d'infraestructures

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Xarxa viària

Eficiència constructiva

Manteniment expert

Puntuació document

0

Visites 3
Recomanacions 0