La transformació digital del transport públic per carretera, nou objectiu del concurs d'innovació oberta SmartCatalonia Challenge

La presentació dels 5 reptes definits per la Direcció General de Transports i Mobilitat marca el tret de sortida de la novena edició del concurs impulsat per Polítiques Digitals: millorar els sistemes d’informació; optimitzar el servei per a usuaris amb diversitat funcional; digitalitzar el pagament; fomentar el servei a zones poc poblades i prevenir l’assetjament sexual al transport públic són els objectius dels reptes plantejats.

Les pimes i startups tecnològiques participants hauran de donar resposta als reptes mitjançant solucions TIC innovadores, viables i adaptades per a un o diversos dels reptes plantejats

La presentació dels reptes plantejats per la Direcció General de Transports i Mobilitat (DGTM) va marcat avui el tret de sortida de la novena edició de l’SmartCatalonia Challenge, el concurs d’innovació oberta promogut pel Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública per incentivar pimes i startups a crear solucions TIC que donin resposta a les necessitats que plantegen municipis i entitats del país.

La presentació, en format telemàtic, va comptar amb les intervencions de Dani Marco, director general d’Innovació i Economia Digital, i David Saldoni de Tena, director general de Transports i Mobilitat.


Draft Torre 448891541-image1.png


En aquesta ocasió, el concurs se centra en la transformació digital del transport públic per carretera. Per això, en aquesta edició s’ha comptat amb la col·laboració de la DGTM, que planteja 5 reptes reals detectats en l'ecosistema del transport públic per carretera susceptibles de ser resolts mitjançant solucions TIC innovadores:

Repte 1: Millora en els sistemes de recollida i accés a la informació del servei.

L'objectiu d'aquest repte és trobar una solució capaç de millorar l’accés per part de l’usuari final a les dades estàtiques i dinàmiques del transport públic per carretera, així com incrementar la informació en temps real i optimitzar la comunicació d’aquestes dades tant a les operadores com als usuaris finals.

L'accés a la informació de l'oferta de transport públic per carretera és cabdal per incrementar l'ús del transport públic, no només pels usuaris habituals sinó per promoure també que nous usuaris coneguin l'oferta i en facin ús.

Actualment, aquesta necessitat s’intenta resoldre mitjançant el SAE (Sistema d’Ajuda a Explotació), un sistema de gestió global amb múltiples funcionalitats per a les operadores que l’utilitzen, d’entre les quals cal destacar-ne la capacitat de rebre en temps real informació dels vehicles i la seva geolocalització. No obstant això, aquest sistema té un preu d’implementació elevat i no s’utilitza per part de totes les operadores de servei de transport públic per carretera de Catalunya. Sobretot entre les operadores petites i mitjanes.

Draft Torre 448891541-image2.png

Així doncs, aquest repte obre dues línies de treball principals:

  • Millorar l’accés per part de l’usuari final a les dades tant estàtiques (horaris, línies d’autobús, etc.) com dinàmiques (temps de pas, etc.) del transport públic per carretera.
  • Incrementar/optimitzar la informació en temps real (especialment pel que fa a la geolocalització de vehicles) i poder comunicar eficaçment aquestes dades tant a les operadores com als usuaris finals.


Repte 2: Optimització del servei per a usuaris amb diversitat funcional. 

L’objectiu d’aquest repte és trobar una solució tecnològica que millori l’accés adaptat a la informació del servei, l’accessibilitat als vehicles i a l’experiència de tots els usuaris per facilitar l’accés i la inclusió de tota la ciutadania en els seus serveis.

Un dels objectius del transport públic és facilitar l’accés i la inclusió de tota la ciutadania en els seus serveis.

Draft Torre 448891541-image3.png

Avui dia ja hi ha un percentatge elevat d’autobusos (aprox. 80%) adaptats per a persones amb mobilitat reduïda i existeix també un servei telefònic de reserva anticipada de vehicles adaptats. Un servei, tanmateix, que sovint resulta poc efectiu.

No obstant això, de moment totes les millores d’accessibilitat que s’han realitzat a la xarxa de transport públic per carretera han estat principalment enfocades a la mobilitat. Així doncs, encara hi ha un ampli espai de millora per optimitzar l’accessibilitat i l’experiència de tots els usuaris.

En aquest sentit, a escala internacional existeixen casos d’ús en xarxes d’autobusos on s’informa mitjançant un sistema sonor o visual per a persones amb discapacitats sensorials. També existeixen solucions que faciliten un millor acompanyament d’aquests col·lectius durant el seu trajecte.

L’objectiu d’aquest repte és trobar una solució tecnològica que millori l’accés adaptat a la informació del servei, l’accessibilitat als vehicles i a l’experiència de tots els usuaris.


Repte 3: Pagament digitalitzat.

L’objectiu d’aquest repte és digitalitzar el sistema de pagament del bitllet senzill del transport públic per carretera mitjançant una solució capaç d'oferir una alternativa al pagament en efectiu per als usuaris, especialment els ocasionals.

Draft Torre 448891541-image4.png

Actualment els usuaris puntuals han de dur la quantitat exacta per comprar un bitllet al conductor de l'autobús. Això fa que el conductor hagi d'interaccionar amb aquests usuaris, fet que provoca petites demores en el servei i afegeix responsabilitats al conductor que, tenint en compte la situació de crisi actual, també comporta riscos sanitaris. A més a més, la gestió i protecció dels diners en metàl·lic suposa un cost addicional per als operadors del servei.

A tot això, cal sumar-li que les directrius europees ja fa uns anys que assenyalen la importància de substituir el pagament en metàl·lic per alternatives de pagament més còmodes i segures.

L'objectiu d'aquest repte és trobar una solució capaç d'oferir una alternativa al pagament en efectiu del bitllet senzill per als usuaris, especialment pels usuaris ocasionals.


Repte 4: Servei a les zones amb menys densitat demogràfica.

En aquest repte l'objectiu és trobar una solució innovadora que afavoreixi la mobilitat sostenible en aquelles zones on el transport públic per carretera presenta més mancances de cobertura i freqüència de pas, preferiblement incorporant noves funcionalitats com el pagament virtual o la personalització del servei.

Draft Torre 448891541-image5.png

Les persones que viuen allunyades de les zones metropolitanes sovint tenen més dificultats per desplaçar-se en transport públic a causa de les limitacions de cobertura i freqüència del servei. Aquestes carències en el servei públic incrementen la dependència del vehicle privat i van en detriment de la qualitat de vida d'aquests ciutadans, ja que sovint tenen dificultats per accedir als béns i serveis localitzats en altres municipis.

L'objectiu d'aquest repte és trobar una solució innovadora que afavoreixi la mobilitat sostenible en zones on el transport públic per carretera presenta més mancances de cobertura i freqüència de pas, preferiblement incorporant noves funcionalitats com el pagament virtual o la personalització del servei.


Repte 5: Prevenció de l’assetjament sexual al transport públic per carretera.

Amb l’objectiu de prevenir, disminuir i combatre els casos d’assetjament sexual en el transport públic cerquem una solució innovadora capaç de millorar la seguretat de les usuàries, un 50% de les quals han patit en algun moment assetjament sexual.

En un sondeig recent, fruit d’un conveni de col·laboració per a la prevenció de l’assetjament sexual al transport públic entre l’ATM i l’ICD i el DTES, s’ha detectat que un 91,6% de les dones d’entre 16 i 25 anys han patit en alguna ocasió assetjament sexual al transport públic. Una situació també molt alarmant en els serveis de transport públic per carretera, on  l’estudi revela que el 50% del total de dones usuàries han patit en algun moment assetjament sexual.

Draft Torre 448891541-image6.png

Per tractar de fer front a aquesta situació s’han instal·lat sistemes de videovigilància, tant als vehicles com a les parades, estacions i passadissos, s’ha millorat la il·luminació i s’ha incrementat el personal de vigilància amb formació específica en matèria de prevenció, detecció i protecció contra l’assetjament sexual. No obstant això, l’estudi realitzat també revela que només un 32,2% de les dones coneix les mesures de seguretat que existeixen a la xarxa d’autobusos i que una amplia majoria de les enquestades valora molt positivament la possibilitat de desplegar noves mesures de seguretat a les ja existents.

En aquest sentit, la percepció d'inseguretat que senten les dones quan viatgen amb transport públic posa de manifest la necessitat d'incorporar mesures que tinguin per objectiu l’erradicació d'aquestes violències i garanteixin una correcta actuació davant dels possibles casos i una posterior recuperació.

L’objectiu d’aquest repte és trobar una solució innovadora capaç de millorar la seguretat de les usuàries en el transport públic per carretera.

L'SmartCatalonia Challenge

La presentació va obrir la fase competitiva de la novena edició de l’SmartCatalonia Challenge, durant la qual les pimes i startups tecnològiques participants hauran de dissenyar i proposar les solucions tecnològiques que donin resposta als reptes plantejats.

Les inscripcions ja estan obertes a la pàgina web del concurs i el límit per presentar les propostes és el 23 de juliol de 2021. A partir d’aleshores, un jurat d’especialistes farà una preselecció de les deu millors propostes, que competiran en directe a la final prevista per a finals del mes de setembre.

Les tres propostes guanyadores rebran premis en metàl·lic per un valor total de 20.000€ (15.000, 3.000 i 2.000€ respectivament) i la possibilitat de presentar la proposta a l’Smart City Expo World Congress 2021. La solució guanyadora tindrà, a més, l’oportunitat de dur a terme una prova pilot amb la DGTM.

Autores

Redactat per: Cristina Pou i Marga Torre

Per saber-ne més: Cristina Pou

Back to Top

Informació del document

Publicat a 10/05/21
Presentat el 10/05/21

Volum Notícies, 2021
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Puntuació document

0

Visites 57
Recomanacions 0

Compartiu aquest document