Coordinació de l’activitat: Secretaria per a la Planificació Territorial

Altres participants: Auma Consultores en Medio Ambiente y Energía, SL

Període: novembre de 2008 – desembre de 2008

Objectiu:

Establir el model de planificació urbanística als voltants dels establiments industrials, per aplicar-ho al Pla director urbanístic de l’àmbit central del Camp de Tarragona.

Descripció:

L’estudi serà aplicable a l’àmbit central del Camp de Tarragona. Aquesta zona constitueix la segona àrea urbana de Catalunya, tant per població com per activitat, en ple desenvolupament demogràfic i econòmic, i és per això que sorgeix la necessitat d’ordenar aquests creixements que s’hi produiran.

Tarragona, Reus i els municipis del seu entorn constitueixen de fet un autèntic sistema urbà que compta actualment amb 330.000 habitants, aproximadament. Es tracta en total de 22 municipis que ocupen una superfície de 417 km2, i que abasten bona part de la comarca del Tarragonès, les poblacions més orientals del Baix Camp, i un municipi de l’Alt Camp.

A l’estudi s’avaluen els riscos actuals dels establiments industrials següents:

  • Els afectats per la normativa d’accidents greus
  • Els tallers i dipòsits comercials d’explosius i pirotècnia
  • Els aparcaments de mercaderies perilloses d’Adif

Actualment a Catalunya no s’ha establert una metodologia que permeti definir els criteris que regiran la compatibilitat dels grans establiments industrials que poden ocasionar accidents greus i la resta d’usos urbanístics.

La metodologia proposada per a aquest projecte es basa en els paràmetres següents:

  • Risc individual: indicador de risc, funció de la distància existent entre la persona exposada i els orígens dels diferents accidents possibles dins de l’establiment, amb independència de la presència de persones en els voltants de l’establiment.
  • Franja de seguretat: no poden existir elements molt vulnerables o vulnerables, existents o projectats, dins de la franja de seguretat.
  • Risc social: és la probabilitat referida a un període d’un any, que un accident originat en l’establiment estudiat, ocasioni un nombre de víctimes mortals al mateix temps. Aquest paràmetre, a diferència dels anteriors no és de caràcter vinculant.

Un cop establerts els paràmetres, cal definir el criteri d’acceptació per a cadascun. En realitat, són uns càlculs, alguns d’aquests probabilístics, que ens donen uns valors que ens serviran per determinar l’edificabilitat de la zona en qüestió, o bé per identificar els mecanismes de regulació urbanística a aplicar en els establiments ja existents.

Finalment l’estudi dóna una sèrie de recomanacions per a futurs creixements urbanístics.

Productes derivats:

L’estudi proposa una metodologia per a la planificació urbanística de futures zones afectades per l’establiment de la indústria.

Imatges

Metodologia per a l’estudi de la seguretat industrial en l’àmbit del Pla director urbanístic del Camp de Tarragona

Taula 1. Franja de seguretat: radis de seguretat en metres


Metodologia per a l’estudi de la seguretat industrial en l’àmbit del Pla director urbanístic del Camp de Tarragona

Taula 2. Cercles de seguretat per substàncies R12 que poden donar lloc a una BLEVE (per exemple el propà)


Metodologia per a l’estudi de la seguretat industrial en l’àmbit del Pla director urbanístic del Camp de Tarragona

Taula 3. Cercles de seguretat per l’òxid d’etilè (que pot donar lloc a una BLEVE)


Back to Top

Informació del document

Publicat a 01/01/08
Acceptat a 01/01/08
Presentat el 01/01/08

Volum Programa per a la Planificació Territorial, 2008
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos instrumentals

Previsió

Vulnerabilitat territorial

Puntuació document

0

Visites 12
Recomanacions 0

Compartiu aquest document