2010

Coordinació de l’activitat: L'Observatori del Paisatge de Catalunya

Participants: Departament d'Història de la Universitat de Lleida

Període: gener-juliol de 2010

Objectiu:

L'Observatori del Paisatge de Catalunya, per encàrrec del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, va iniciar a finals de l'any 2009 una línia de recerca a través del projecte Paisatge Històric de Catalunya (PaHisCat) sobre l'evolució històrica dels paisatges que pretén identificar, documentar, entendre, cartografiar i difondre les traces del passat (camins, parcel·les, masos, canals, etc.) que són visibles en quatre dels 135 paisatges contemporanis de Catalunya, definits a través dels catàlegs de paisatge, així com donar pautes per al planejament territorial i sectorial, des d'una perspectiva de protecció, gestió i ordenació del paisatge. Els quatre paisatges són Horta de Pinyana, Conca de Poblet, Terraprims i Vall Cerdana.


Draft dtes 444648953-OBS PAISATGE-pahiscat-00004-ObsPaisatge PaHisCat 1.jpg

Fragment del mapa de síntesi del paisatge de l’Horta de Pinyana a l’època romana.


Les principals finalitats que persegueix són:

  • Contribuir a la comprensió del paisatge com una realitat formada al llarg dels segles, per les diverses generacions que hi han viscut.
  • Aportar un instrument per a poder gestionar i ordenar el territori.
  • Esdevenir una eina de gestió i planificació per als professionals que treballen en projectes relacionats amb el paisatge, el territori i el patrimoni.
  • Disposar d'una informació que permeti donar més valor al territori, com a realitat patrimonial.
  • Aportar coneixement sobre els canvis esdevinguts en el territori durant diverses èpoques del nostre passat, i poder aprendre la història de Catalunya per mitjà del paisatge.
  • Contribuir a l'elaboració d'una metodologia per a la caracterització històrica dels paisatges que pugui ser la base per a altres projectes futurs.

És un projecte al servei de la recerca històrica i al servei de totes les institucions i dels particulars que en puguin fer ús o que els interessi conèixer la història dels paisatges de Catalunya. PaHisCat pretén ser una referència a partir de la qual esperonar projectes semblants en altres parts del territori.


Draft dtes 444648953-OBS PAISATGE-pahiscat-00004-ObsPaisatge PaHisCat 2.jpg
Fitxa corresponent al paisatge de la Vall Cerdana.


Resultats:

Els principals resultats del projecte són els següents:

  1. Cartografia de caracterització històrica del paisatges de la Conca de Poblet, Horta de Pinyana, Terraprims i Vall Cerdana.
  2. Memòria de resultats del projecte.
  3. Metodologia d'anàlisi històrica del paisatge.
  4. Web amb tots els resultats de PaHisCat (www.catpaisatge.net /pahiscat), integrada al web de l'Observatori del Paisatge.


2011

Objectiu:

El principal objectiu de PaHisCat és conèixer el passat per planificar millor el futur. PaHisCat pretén entendre i difondre les traces del passat (camins, parcel·les, masos, canals…) que són visibles en paisatges de la Catalunya contemporània, així com donar pautes per al planejament territorial i sectorial. El projecte complementa els resultats dels catàlegs de paisatge en la seva dimensió històrica. En aquest sentit, de moment, s'ha treballat en quatre de les unitats definides als catàlegs: Conca de Poblet, Horta de Pinyana, Terraprims i Vall Cerdana.

El projecte vol contribuir a comprendre el paisatge com una realitat formada al llarg dels segles per les diverses generacions que hi han viscut. A més, vol aportar un instrument de gestió i ordenació del territori, així com obtenir una informació que permeti donar més valor al paisatge, com a realitat patrimonial, i que també es pugui aplicar a àmbits com el turístic o l'educatiu. La metodologia, inspirada en l'experiència anglosaxona (com per exemple el programa Historic Landscape Characterisation d'Anglaterra), és una altra de les contribucions de PaHisCat per a projectes futurs de caracterització històrica del paisatge.


Draft dtes 444648953-OBS PAISATGE-pahiscat-00004-Obs Paisatge pahiscat 1.jpg

Pàgina inicial del web del projecte PaHisCat


Durant l'any 2011 es va dissenyar i crear el web que permet que aquest projecte sigui conegut i que permeti establir sinèrgies amb els agents interessats. El web del projecte pilot està integrat en el web de l’Observatori del Paisatge de Catalunya, que és el principal espai de difusió de l’activitat que desenvolupa aquesta entitat i la principal eina que disposa l’Observatori per informar i sensibilitzar la població. Una de les característiques més valorades del web és la dimensió internacional: tota la informació de la pàgina es tradueix al castellà, anglès i francès, fet que permet rebre centenars de visites d’arreu del món. Aquesta característica s’ha mantingut també en la pàgina web del projecte, que disposa així de tota la informació en quatre idiomes (català, castellà, anglès i francès).


Draft dtes 444648953-OBS PAISATGE-pahiscat-00004-Obs Paisatge pahiscat 2.jpg

Apartat del web on s’explica en què consisteix el projecte pilot


Amb la creació del web es pretén donar accés, al públic en general, a tota la informació del projecte PaHisCat i, tal com s’ha comentat, la difusió dels resultats pot ajudar revaloritzar el territori, com a realitat patrimonial. A més, és el primer cop que es dóna accessibilitat a un projecte d'aquestes característiques, relacionat amb els Paisatges històrics de Catalunya fent una anàlisi detallada a escala local.


Draft dtes 444648953-OBS PAISATGE-pahiscat-00004-Obs Paisatge pahiscat 3.jpg

Apartat del web sobre la metodologia emprada en el projecte PaHisCat


Back to Top

Informació del document

Publicat a 01/01/10
Acceptat a 01/01/10
Presentat el 01/01/10

Volum Observatori del Paisatge, 2010
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Planificació territorial

Territoris sensibles

Valorització territorial

Paisatge

Observació del paisatge

Sensibilització social

Puntuació document

0

Visites 34
Recomanacions 0

Compartiu aquest document