RELS Renovació Energètica d’Habitatges Socials neix el mes d’octubre de 2011 i finalitza el desembre de 2015. Aquest projecte europeu ha estat coordinat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (en endavant AHC), la UPC, els socis de  FEDERCASA , SEACNVS, AREA SARDAIGNE , ANME i RSS.

La major part dels habitatges que s'han construït en els països de la Mediterrània durant els últims 50 anys són importants focus consumidors d'energia (aproximadament el 30% del consum energètic final de la UE) i contribueixen d'una manera significativa a les emissions de gas d'efecte hivernacle.

L’objectiu general del projecte RELS  ha estat reduir aquesta precarietat energètica i facilitar l'aplicació de processos de renovació energètica dels habitatges socials amb l'objectiu de proporcionar als propietaris, un model d'habitatge amb més prestacions, dotat d'un confort tèrmic suficient i a un cost acceptable.

  Destacar com estràtegies del projecte RELS:

 • La metodologia adaptada al clima de la mediterrània per obtenir una rehabilitació energètica que parteix d’un anàlisi de les possibilitats i combinacions de mesures d’intervencions personalitzades per cada edifici i el seu entorn.
 • L’eficiència de les solucions en relació als costos dels paquets.
 • Les necessitats dels usuaris.
 • L’assoliment dels objectius europeus 20/20/20 proposats.

  Recordem-nos que el 16 d’octubre de 2015 a la jornada de divulgació del projecte en la que es plantejava El projecte RELS o com lluitar contra la pobresa energètica des de la millora de l’edificació es va aprofundir en la metodologia RELS.

  Remarquem la innovació en el procés de presa de decisions així com la tasca realitzada pels diversos perfils professionals que s’han integrat en el procediment durant els 4 anys de treball. En aquest sentit, RELS ha representat una:

 

 1. Innovació en el disseny del procés de renovació energètica (metodologia RELS).
 2. Innovació per la integració i validació de resultats en la figura de l’arquitecte bioclimàtic .
 3. Innovació en la simulació dels resultats a partir de la introducció de dades reals resultants de les enquestes i monitoring
 4. Innovació (emmarcada dins projecte europeu RELS) en el debat de professionals de Catalunya, Itàlia i Tunísia que han aplicat aquest anàlisi en les 7 demostracions pilot.
 5. Innovació en el seguiment de les dades i en l’ús dels registres utilitzats per a mesurar la realitat i les millores aconseguides pel client (usuaris d’habitatge social).
 6. Influència en la gestió eficient dels habitatges a través de la formació directa als usuaris.
 7. Innovació en l’aportació d’energia renovable fotovoltaica i en la centralització dels comptadors individuals de companyia. Estalvi directe de la despesa elèctrica dels usuaris destacada en el cas de la promoció de Taradell.
 8. Innovació per part de l’AHC en els processos interns de gestió de facturació del consum elèctric.

Anàlisi metodològic

Durant el procés de desenvolupament, la metodologia també ha anat prenent forma a mesura que els diferents projectes pilot han madurat, s’han corregit i s’han adaptat en funció de les necessitats que han sorgint.

El compliment  de mínims de RELS permet obtenir la següent figura sobre la Matriu que es convertirà en la referencia de validació dels escenaris proposats.

                     

Draft Garcia 723104803-Informe-final-Projecte-RELS-imatge1 rels.jpg

  Un escenari que respongui als objectius de RELS serà aquell que dibuixi una figura que pugui inserir-se a la forma de referencia. La comparació dels resultats dels diversos escenaris avaluats, permetran als tècnics realitzar la selecció definitiva de l’escenari a implementar.

RELS disposa d’eines i formula propòsits amb un més que notable assoliment que dia a dia es supera en escreix. A tall d’exemple, recordar la sessió del passat 24 d’octubre de 2014 que organitzà en el marc del Congrés Internacional World Sustainable Building 2014 (WSB14) Projecte RELS (Rénovation Energétique des LogementS ) al WSB14 on ja es plantejava “A quins desafiaments s’enfronta la metodologia RELS?”


RELS i la rehabilitació d’edificis

A Catalunya la Rehabilitació Energètica dels dos blocs d’habitatges públics en lloguer social (Grup Coma d’en Reig a Taradell amb 21 habitatges) i el bloc del carrer de Sant Adrià 33-35 a Barcelona, amb 27 habitatges) foren seleccionats, com a proves pilot del projecte per la pobresa energètica diagnosticada

Grup Coma d’en Reig a Taradell

 

Draft Garcia 723104803-Informe-final-Projecte-RELS-imatge2 rels.jpg

Sant Adrià

Draft Garcia 723104803-Informe-final-Projecte-RELS-imatge3 rels.jpg

 

Resultats del projecte

Els resultats obtinguts en les dues intervencions de les promocions gestionades per l’AHC han estat els següents:

 • 21;71% en aportacions d’energies renovables. Millora de la Solar tèrmica i incorporació de FV (objectiu 20%)
 • 34,35% de reducció de l’energia primària no renovable (objectiu el 20%)
 • 37,35% de reducció d’emissions de CO2 (objectiu el 20%)
 • 9,50% de la renda familiar destinada al pagament de la despesa energètica (objectiu RELS menor del 14%)


Conclusions

Les principals conclusions que tenen en comú totes les tasques realitzades són les següents:

 

 • La comprensió del fet dinàmic (no estàtic) de tot el procés de rehabilitació energètica es fonamental per abordar la complexitat y especificitat de cada cas. La metodologia RELS ha estat suficientment flexible per adaptar-se a les múltiples i diverses realitats socio-econòmiques, climàtiques, culturals,. presentades en els diferents casos pilot.

 

 • La consideració de l’usuari al mateix nivell d’importància i rigor que el mateix edifici, permet definir i atacar el problema en la seva vertadera dimensió. Fet que deriva en decisions com la priorització d’inversions o la importància de les accions de formació i informació dels usuaris.

 

 • Se identifica que l’aspecte clau que permet actuar de manera integral està vinculat al model de gestió, tant de l’edifici como de las comunitats dels usuaris. En aquest àmbit es fa visible un potencial molt elevat per desenvolupar i ampliar en futurs projectes.

 

 • Accions com ara la gestió integral de la facturació, la incorporació d’energies renovables y la implementació de patrons d’usos eficients (actives i passives) només seran realment efectives si van lligades a un model de gestió que apoderi als usuaris de las responsabilitats que li corresponen  i traslladi als organismes de l’administració  les  obligacions que li corresponen dins del nou model d’intervenció.

 

 • Altre aspecte clau identificat, és la necessitat de disposar d’informació tant en la presa de decisions, como en el seguiment posterior de las acciones realitzades. Això està associat a accions como el monitoring , les enquestes als usuaris i el seguiment permanent a la activitat de la comunitat.

 

 • Es demostra la importància de les eines de comunicació a tots nivells: comunitats afectades, tècnics de les agències corresponents,.. Sense la complicitat de les persones no existeix la possibilitat de l’èxit. En aquest sentit la tutela d l’expert bioclimàtic en la implementació de la metodologia RELS ha estat un factor clau en la obtenció dels resultats esperats.

 

 • La rehabilitació no es un feina exclusivament tècnica associada a la construcció Existeixen aspectes clau relacionats amb la identificació y consideració dels diferents agents, organitzacions i persones específiques majoritàriament entre els usuaris i tècnics de les agències que necessàriament han de considerar-se i dinamitzar-se al mateix nivell. De no ser així, el procés pot esdevenir seriosament compromès en la seva totalitat.

  Podeu trobar més informació al web www.agenciahabitatge.gencat.cat i al web del Projecte RELS.


Redactat de la noticia i més informació

Redactat per: Anna Mestre Massa i Argeme Pérez Sánchez  Per saber-ne més: Anna Mestre Massa


Back to Top

Informació del document

Publicat a 01/07/16
Acceptat a 01/07/16
Presentat el 01/07/16

Volum Notícies, 2016
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Edificació

Sostenibilitat

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Canvi climàtic i energia

Mitigació

Adaptació

Eixos instrumentals

Transferència

Mecanismes de transferència del coneixement de la recerca i la innovació

Localització

Puntuació document

0

Visites 36
Recomanacions 0

Compartiu aquest document