Aquests dos aspectes són els que pretén conjugar Metrolineres, el projecte guanyador del repte d'innovació de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) obert a la participació de la plantilla de l'empresa.

Estació del Futur, un repte per posar en valor la capacitat d'innovació de la plantilla de TMB

Draft martinez jaume 728988188-image1-c.png

La Direcció de Metro i la Direcció d'Innovació de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) van llençar el repte Estació del Futur per canalitzar i posar en valor la capacitat innovadora del personal de la companyia a fi d'aconseguir millores que aportessin valor afegit a l'experiència dels usuaris del transport públic en eixos com ara la sostenibilitat, la inclusió, l'accessibilitat, el confort o la intermodalitat.

Van presentar-se a la convocatòria unes cent quaranta propostes, formulades pels empleats de TMB. D'aquestes, dotze van arribar a la fase de prototip; d'aquí, sis van passar a la final; i la guanyadora absoluta, anunciada l'abril de 2021, fou la proposta Metrolineres, formulada pels treballadors de TMB J.A. Jiménez, J. Reig, F.J. González i J.M. López.

Metrolineres proposa la recàrrega de vehicles elèctrics de mobilitat personal (patinets, bicicletes...) amb energia recuperada del servei de metro. Els seus objectius, doncs, són el reaprofitament dels excedents elèctrics de l'operativa del suburbà, especialment els derivats de la frenada regenerativa, mitjançant recuperadors d'energia, (i sempre que no hi hagi altres trens propers als quals lliurar l'electricitat per catenària), així com el foment de la intermodalitat, atès que els vehicles de mobilitat personal que se'n beneficiarien es trobarien aparcats en punts de recàrrega, exteriors però propers a les estacions de Metro TMB. Es podria facilitar així la utilització de vehicles no contaminants per a la mobilitat urbana d'última milla, aquella que connecta els domicilis amb la xarxa de transport públic, a l'àrea metropolitana de Barcelona.

Draft martinez jaume 728988188-image2-c.png

El prototip d'instal·lacions de recuperació d'energia a Llacuna (L4). A més d'aquestes, n'hi ha a Església Major (L9-Nord) i a Canyelles (L3). Les potencialitats d'aquests recuperadors es fan paleses si es considera per exemple que a llacuna s'hi perderen 6,9 milions de kW/any en forma de calor, segons dades de 2014 (captura del vídeo de presentació del projecte)

Draft martinez jaume 728988188-image3-c.png

Recreació d'una eventual instal·lació del sistema de Metrolineres a El Prat Estació, a L9-Sud (captura del vídeo de presentació del projecte)

Podeu accedir al llistat de projectes prototipats en el marc del repte Estació del Futur aquí. Alguns dels vídeos que acompanyen les propostes són de lliure accés. Ultra el Projecte Metrolineres, veureu que també hi concorregueren d'altres que incidien en aspectes com ara la il·luminació, la vegetalització, altres fórmules d'eficiència i aprofitament energètic, l'ergonomia per als usuaris de metro, o la senyalística.

Autors

Redactat per: Alfonso Martínez Jaume

Per saber-ne més: Sostenible.cat, Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), Metrolineres [vídeo]

Back to Top

Informació del document

Publicat a 31/05/21
Presentat el 31/05/21

Volum Més enllà del Departament, 2021
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos transversals

Planificació i projectació

Projectes territorials i ambientals

Aspectes socials i culturals - dimensió social

Dimensió social de la mobilitat

Governança

Disseny participatiu

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Canvi climàtic i energia

Mitigació

Eixos instrumentals

Tècniques de disseny, construcció i manteniment d'infraestructures

Nous materials i sistemes auxiliars

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Mobilitat de passatgers

Eficiència energètica per passatgers

Intermodalitat

Xarxa ferroviària

Sistemes d'explotació

Puntuació document

0

Visites 0
Recomanacions 0