Destaquem

Ajuntament de Barcelona: Esquema director de les portes de Collserola

Ajuntament de Barcelona: detalls sobre les ofertes

Ajuntament de Barcelona: equips seleccionats

Ajuntament de Barcelona: implicació ciutadana

Observatori de Projectes i Debats Territorials de Catalunya


Des de setembre de 2011 està en marxa el procediment per executar les setze portes que han de permetre la connexió entre el teixit urbà de la ciutat de Barcelona i els espais naturals del vessant de la serra de Collserola que toca la ciutat, on hi conviuen infraestructures urbanes i metropolitanes, equipaments, masies històriques, patrimoni arquitectònic i monumental, habitatge d’alt nivell, habitatge fora d’ordenació, espais naturals, horts particulars, instal·lacions de lleure i molts més elements.imatge_1Per dur a terme les actuacions previstes a l’Esquema director de les portes (el document íntegre del qual es pot examinar al vincle lateral), l’Ajuntament de Barcelona va optar per convocar setze concursos independents, oberts a equips multidisciplinaris. Conclòs el termini de presentació d’ofertes se n’havien rebut més de 3.300, provinents de 285 candidats (vegeu detalls de les ofertes al vincle adjunt).

L’Ajuntament va fer públics el gener de 2012 els noms dels equips seleccionats (vegeu vincle annex), amb un total de cent dotze, el màxim possible atès que es preveia seleccionar, a tot estirar, set candidats per cada porta. Cadascun d’ells rebria 1.500 euros, tret de l’equip guanyador que en rebria 6.000. Val a dir que aquesta dotació econòmica va ser qualificada de molt escassa, però finalment es va acceptar.

Paral·lelament al procediment de concurs, l’Ajuntament ha mantingut reunions amb els veïns dels barris afectats i ha convocat tallers de debat sobre els quatre eixos vertebradors de l’Esquema (usos i activitats, mobilitat i accessibilitat, medi natural i espai públic, equipaments i serveis) i sobre les particularitats de l’àmbit de cada porta: Canyelles, Guineueta, Trinitat, Torre Baró i Ciutat Meridiana, al districte de Nou Barris; Penitents, Sant Genís, Montbau i Horta, als districtes de Gràcia i d’Horta-Guinardó; i Diagonal, Pedralbes, Sarrià, Vallvidrera, les Planes, Bellesguard i Tibidabo, als districtes de les Corts i de Sarrià-Sant Gervasi. Al document de l’Esquema director es poden veure les actuacions que es consideren necessàries en cadascun dels àmbits. A part, podeu accedir al vincle a l’informe final dels tallers d’implicació ciutadana, amb explicitació de les associacions participants i de les aportacions rebudes més rellevants.

Salvant les particularitats de cadascun dels àmbits tractats, algunes actuacions bàsiques comunes a la majoria de portes són:

  • La renaturalització dels barris limítrofs amb la serralada, de manera que esdevinguin espais de transició, corredors verds.
  • La superació de la barrera física que en molts casos suposa la carretera B-20 (ronda de Dalt) al seu pas pels barris alts de la ciutat (en aquest punt, cal assenyalar que encara no és clar si aquest vial s’acabarà cobrint en el tram que va de la plaça de Karl Marx a la d’Alfons Comín).
  • La millora urbanística de la façana dels barris limítrofs amb la serra, i la redefinició i localització d’equipaments de barri, amb tractament adequat de finques privades, siguin d’habitatge o d’equipaments, que puguin dificultar o impedir l’accés a l’espai natural.
  • El relligament de Collserola amb els parcs de més avall de la ronda, com el del Putxet o el de la Creueta del Coll.
  • L’accés des de cada porta al passeig/carretera de les Aigües (que cal recordar que hauria d’arribar al terme municipal de Montcada i Reixac cap a 2014).
  • Altres treballs, com la configuració de nous recorreguts per a vianants, millores dels accessos al metro, eventual implantació de nous aparcaments subterranis, creació o ampliació d’horts urbans, o reforestació d’àrees en desús.imatge_2L’horitzó temporal per enllestir les portes és de dos mandats municipals.


Redactat per: Alfonso Martínez Jaume


Back to Top

Informació del document

Publicat a 04/05/12
Acceptat a 04/05/12
Presentat el 04/05/12

Volum Més enllà del Departament, 2012
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Planificació urbanística

Processos de nova urbanització

Reurbanització

Localització

Puntuació document

0

Visites 62
Recomanacions 0