La millora de la recollida selectiva de la fracció orgànica al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona comença impulsant un nou sistema de separació en els restaurants.

Al campus de la UAB, la recollida selectiva ja està implementada de forma generalitzada, però en el context del Projecte DECISIVE s’ha treballat per millorar la informació i ampliar la dotació d’equipament per facilitar la recollida selectiva de les diferents fraccions i en particular de la fracció orgànica. L’impacte de la pandèmia al març de 2020 va fer que el desplegament de la campanya hagués d’esperar fins abril de 2021, coincidint amb un augment de presencialitat en el campus. Actualment, l’activitat no està a ple rendiment, i concretament els restaurants ofereixen un servei parcial on molts d’ells obren només com a cafeteria i en horari limitat, el que repercuteix en la quantitat de residus generats.

La campanya s’ha desplegat amb una intenció ampla de conscienciar sobre la recollida selectiva en general i de la fracció orgànica en particular. Els materials distribuïts s’han fet en suport físic per a restaurants i cuines i en suport digital per a difusió via xarxes o correu institucional. S’ha proposat el lema BE DECISIVE, coincident amb el títol del projecte.

Una campanya de recollida selectiva en tres eixos

Per millorar la recollida s’ha actuat des de tres camps: les cuines, la zona de restaurant i les zones de lliure menjador. Per això, s’han elaborat metodologies i materials específics per a cada cas. Per al personal de les cuines, es van realitzar xerrades específiques i es va desenvolupar material identificatiu dels residus generats en su entorno, a sol·licitud del mateix personal. Per millorar la separació de la fracció orgànica a la zona de clients del restaurant, es proposa que les persones usuàries retirin de la safata tots els residus excepte l’orgànica i el vidre, que es separaran a cuina, on l’hàbit està establert de manera eficaç. En les àrees de pícnic o lliure menjador, es proposa que les persones usuàries dipositin la fracció orgànica en bujols.

D’aquesta manera, s’espera obtenir una millora en la quantitat i en la qualitat de la fracció orgànica, així com en la resta de residus de paper, vidre i envasos, i que a la vegada disminueixi la generació de la fracció resta.

Sobre el projecte DECISIVE

L’Agència de Residus de Catalunya és sòcia del Consorci del projecte DECISIVE (A DECentralIzed management Scheme for Innovative Valorization of urban biowastE), en el marc Horizon 2020 ('http://www.decisive2020.eu/'), que es va iniciar el setembre del 2016. El Consorci està format per diferents entitats, universitats i empreses internacionals de l’àmbit europeu que col·laboren en les diverses tasques, atès l’enfocament interdisciplinari del projecte. La missió principal del projecte està dirigida a introduir un sistema descentralitzat de tractament de la fracció orgànica dels residus municipals, en petites àrees, a prop del punt de generació, com a complement al sistema centralitzat en grans instal·lacions allunyades del punt de generació. D’aquesta manera es pretén acostar a la ciutadania la idea d’economia circular i de que el residu és un recurs, afavorint que integrin aquesta realitat en el seu dia a dia.

Draft Torre 616165070-image1-c.png Draft Torre 616165070-image2-c.png
Draft Torre 616165070-image3-c.png


Draft Torre 616165070-image4.jpeg
Draft Torre 616165070-image5-c.jpeg

Autora

Redactat per: Marga López i Gisela Sommer

Per saber-ne més: www.decisive2020.eu | info@decisive2020.eu

Back to Top

Informació del document

Publicat a 02/06/21
Presentat el 02/06/21

Volum Notícies, 2021
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Prevenció, minimització i tractament de residus

Recollida i tractament de residus

Optimització dels processos de tractament de residus

Canvi climàtic i energia

Mitigació

Puntuació document

0

Visites 28
Recomanacions 0

Compartiu aquest document

Paraules clau