El passat 7 de novembre es va celebrar la jornada sobre L’adaptació dels sistemes de gestió ambiental a les novetats de la norma ISO 14001 i de l’EMAS, amb l’objectiu de facilitar el procés d’adaptació dels Sistemes de Gestió Ambiental a la nova ISO 14001, així com oferir una guia per aquelles organitzacions que tinguin intencions d’implantar-ne un de nou.

La jornada volia facilitar el procés d’adaptació Sistemes de Gestió Ambiental (SGA)a la nova ISO 14001, així com oferir una guia per aquelles organitzacions que tinguin intencions d’implantar-ne un de nou.

Durant el desenvolupament d’aquesta:

  • Es van presentar les novetats de la norma ISO 14001 i del Reglament EMAS, explicar el seu esperit i els aspectes tècnics des d’una perspectiva pràctica.
  • Es van presentar diverses experiències d’adaptació del sistema de gestió ambiental amb exemples concrets d’eines del sistema.
  • Es va poder compartir l’experiència de les primeres auditories ja dutes a terme amb la nova versió de la ISO 14001.
  • I finalment es van resoldre dubtes sobre el procés d’adaptació, com també es va oferir la possibilitat d’intercanvi entre els assistents.

  Enllaç a les presentacions de la jornada L’adaptació dels sistemes de gestió ambiental a les novetats de la norma ISO 14001 i de l’EMAS.

 

Emmarcament normatiu

  El Reglament comunitari EMAS', és un 'sistema comunitari per a la ecogestió i l'ecoauditoria fomentat per la Unió Europea. La Norma Internacional d'Ecogestió UNE EN ISO 14001 constitueix l'element principal d'aquest sistema, que permet a empreses i organitzacions de tots els sectors i dimensions millorar les seves qualificacions mediambientals.

El mes de setembre del 2015 es va aprovar una nova versió de la norma ISO 14001 i el passat agost del 2017 la Comissió Europea va aprovar les modificacions fetes als annexos I, II i III del Reglament EMAS (Reglament 2017/1505/UE de 28 d’agost pel qual es modifiquen els annexos I, II i III del Reglament CE//1221/2009) per tal de garantir la compatibilitat entre els dos estàndards i per donar resposta a les sol·licituds generades pels usuaris d’EMAS en relació amb determinats requisits tècnics del sistema d’ecogestió i auditoria de la UE.

L'entrada en vigor es va produir el 20 de setembre. Les empreses hauran de realitzar l'adaptació del seu Sistema de Gestió EMAS abans del proper 14 de setembre de 2018, data límit en què expira el termini per a l'adaptació dels sistemes de gestió ambiental a la nova versió de la Norma ISO 14001:2015.

El Reglament 1505/2017 consta de 3 articles i un annex que conté al seu torn els annexos I, II i III del Reglament 1221/2009 revisats i adaptats segons els requisits de la ISO 14001:2015:

  • Annex I - Anàlisi ambiental: afegeix noves àrees a abordar, com ara el context de l'Organització, identificació de les parts interessades pertinents i determinació de les seves necessitats i expectatives pertinents, determinació de riscos i oportunitats i documentació corresponent.
  • Annex II - Requisits del sistema de gestió: inclou els requisits addicionals per a organitzacions que apliquen EMAS, com alguns Rols importants en l'EMAS que no tenen equivalència en l'actual ISO 14001, participació activa dels treballadors en el sistema de gestió o el diàleg obert amb les parts interessades.
  • Annex III - Auditoria ambiental interna: inclou la necessitat d'informar la direcció sobre el grau de compliment de requisits legals i altres requisits, i sobre les mesures adoptades per garantir que el compliment es pugui provar després de les auditories.

  Aquestes modificacions responen a una visió potenciada dels sistemes de gestió ambiental (SGA) com a eina estratègica per a l’empresa que li ha de permetre, sota el lideratge de la direcció, fer front als riscos i oportunitats i donar resposta a les necessitats i expectatives de parts interessades cada cop més atentes als resultats ambientals de l’organització. La revisió d’aquests dos estàndards també està orientada a fer front als reptes ambientals dels nostres temps, inclosos l’ús eficient dels recursos, el canvi climàtic i la pèrdua d’ecosistemes i de biodiversitat.

Aquests canvis requereixen un exercici d’adaptació per a aquelles organitzacions que desitgin mantenir la certificació ISO 14001 i/o el registre EMAS però sobretot, per aprofitar i desenvolupar el potencial que un sistema de gestió ambiental pot oferir a l’empresa.

  Per a més informació:

Sistemes de gestió ambiental (ISO 14001 i EMAS)

Adaptació de l’EMAS i la nova norma ISO 14001  B#24|29/09/2017


Per a més informació

Per saber-ne més: Josep Maria Masip Moreno


Back to Top

Informació del document

Publicat a 01/12/17
Acceptat a 01/12/17
Presentat el 01/12/17

Volum Notícies, 2017
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Producció i consum sostenible

Sistemes de gestió ambiental

Eixos instrumentals

Transferència

Mecanismes de transferència del coneixement de la recerca i la innovació

Localització

Puntuació document

0

Visites 96
Recomanacions 0

Compartiu aquest document