La Norma ISO 14001 és el mitjà internacionalment acceptat per demostrar el veritable compromís amb el medi ambient de les organitzacions.

El principal objectiu d'aquesta revisió és facilitar la integració d'aquesta Norma en els Sistemes de Gestió.

Bàsicament, la innovació de la nova norma recau en la incorporació de nous requisits, que es centren en una major protecció del medi ambient, mitjançant la incorporació de pràctiques per a la prevenció de la contaminació i l'ús sostenible dels recursos; la consideració de la variable ambiental com un element estratègic en la gestió empresarial; el reforç del paper de l'alta direcció en el lideratge del sistema de gestió; enfocament al cicle de vida complet; i una comunicació més efectiva en la qual la informació sigui transparent, veraç, fiable i comprensible.

Adaptació EMAS a la nova ISO 14001

Les adaptacions que hauran de fer les organitzacions registrades EMAS per adaptar-se a la nova ISO 14001 seran:

  1. Determinar el context organitzatiu del Sistema de Gestió Ambiental.
  2. Identificar les parts interessades i les seves necessitats i expectatives més rellevants.
  3. Considerar des d’una perspectiva de cicle de vida l’avaluació de la significància dels seus aspectes ambientals.
  4. Determinar els riscos i les oportunitats relacionades amb el seu Sistema de Gestió Ambiental.

  Tot i que la nova ISO 14001 s’apropa molt als requisits de l’EMAS, aquest Reglament europeu encara disposa d’unes característiques úniques:

  • Demostració del compliment legal reconegut pels Organismes Competents.
  • Compromís directe per a la millora del comportament ambiental.
  • Transparència, gràcies a la comunicació obligatòria mitjançant declaracions ambientals.
  • Participació dels treballadors en el compromís de millora contínua.

  http://ec.europa.eu/environment/emas/emas_publications/sectoral_reference_documents_en.htm

 

Nova guia sectorial EMAS sobre el sector alimentari i de begudes

Per altra banda, també s’ha publicat una nova guia sectorial EMAS sobre el sector alimentari i de begudes.

Aquest document de referència sectorial (DRS) es basa en un detallat informe científic i estratègic elaborat per l'Institut de Prospectiva Tecnològica (IPTS), un dels set instituts del Centre Comú d' investigació (JRC) de la Comissió Europea.

Com interpretar i utilitzar el present document

El sistema de gestió i auditoria mediambientals (EMAS) és un programa dirigit a la participació voluntària de les organitzacions compromeses amb la millora contínua en l'àmbit mediambiental. En aquest context, el present DRS ofereix al sector de la producció d'aliments i begudes orientacions específiques i presenta diverses opcions de millora i millors pràctiques.

El document va ser elaborat per la Comissió Europea, amb aportacions de les parts interessades. Un grup de treball tècnic compost per experts i parts interessades del sector i dirigit pel JRC va debatre i finalment va acordar les millors pràctiques de gestió ambiental, els indicadors de comportament ambiental específics per al sector i els paràmetres comparatius d'excel·lència que es descriuen en el present document. Aquests paràmetres de referència en particular es van considerar representatius dels nivells de comportament ambiental de les organitzacions del sector que presenten els millors resultats en aquest sentit.

El DRS té per finalitat ajudar i donar suport a totes les organitzacions que tracten de millorar el seu comportament ambiental, no només amb idees i inspiració, sinó també amb recomanacions pràctiques i de caràcter tècnic. El present DRS va dirigit, en primer lloc, a les organitzacions ja registrades en l'EMAS; en segon lloc, a les organitzacions que estan considerant la possibilitat de registrar-se en ell; i, en tercer lloc, a totes les organitzacions que desitgen saber més sobre les millors pràctiques de gestió ambiental per a millorar els seus resultats en aquest sentit. Per tant, l'objectiu del present document consisteix en ajudar a totes les organitzacions que operen en el sector de la producció d'aliments i begudes a centrar en els aspectes ambientals més rellevants, tant directes com indirectes, i a trobar informació sobre les millors pràctiques de gestió ambiental juntament amb els indicadors de comportament ambiental específics del sector que siguin adequats per a mesurar el seu comportament ambiental i els paràmetres comparatius d'excel·lència.

    http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1508&from=EN

http://ec.europa.eu/environment/emas/emas_publications/sectoral_reference_documents_en.htm


Autors

Per saber-ne més: Josep M. Masip Moreno


Back to Top

Informació del document

Publicat a 01/09/17
Acceptat a 01/09/17
Presentat el 01/09/17

Volum Notícies, 2017
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Producció i consum sostenible

Sistemes de gestió ambiental

Eixos instrumentals

Transferència

Mecanismes de transferència del coneixement de la recerca i la innovació

Localització

Puntuació document

0

Visites 101
Recomanacions 0

Compartiu aquest document