Coordinació de l’activitat: Institut Català del Sòl (INCASÒL)

Altres participants:

  • Institut Cerdà
  • Departament de Medi Ambient i Habitatge
  • Actors del pla territorial

  Període: 1 de gener de 2008 – 30 de juny de 2008

Objectiu:

Anàlisi de l’efecte sobre les emissions de CO2 dels diferents models de creixement urbanístic previstos als plans territorials de Catalunya, amb la modelització d’aquestes emissions per als diferents models de creixement urbà.

Descripció:

Estudi basat en l’anàlisi de l’efecte sobre les emissions de CO2 dels diferents models de creixement urbanístic previstos dins dels plans territorials de Catalunya, mitjançant la modelització de les emissions de CO2 per als diferents models de creixement urbà que es desenvolupen en els plans territorials i urbanístics.

L’estudi sobre l’efecte de les emissions de CO2 s’encarregà a l’Institut Cerdà i es va desenvolupar en 4 fases:

  1. Identificació i caracterització de models urbanístics i de creixement del territori.
  2. Identificació dels factors d’emissió en cada model: per a la mobilitat induïda i per al model de peça urbana.
  3. Avaluació de les emissions de CO2 i contaminants generats pels diferents models de creixement degudes a la mobilitat induïda i al model de peça urbana.
  4. Comparativa de models i escenaris de creixement (residencial i activitat empresarial).

S’ha abordat l’anàlisi sobre un cas concret per poder compaginar l’elaboració de la metodologia a partir d’una situació real: Osona.

L’objectiu d’aquest estudi ha radicat en aconseguir incorporar els suficients criteris de sostenibilitat en el disseny i projecte dels sectors perquè aquests i l’activitat generada per ells mostrin una clara reducció en la producció de residus i emissions de CO2.

Beneficiaris: El conjunt de la població de Catalunya

Productes derivats:

Estudi dels models de creixement territorial i CO2 elaborat per l’Institut Cerdà, en format paper i digital, que inclou les dades recollides i els arxius corresponents a les diferents parts de l'estudi. També s’han lliurat per separat tots els gràfics i les imatges que s'inclouen a l'estudi.Els resultats s’han previst en base als:

  • models de ciutat
  • models de mobilitat generada, tant en cotxe com en transport públic
  • models de forma urbana: dispers i intensiu en ocupació de sòl vers compacte

  Aquest treball està disponible a la web de l’[/.content/home/01_departament/normativa_i_documentacio/documentacio/general/innovacio_i_recerca/memoria_2008/articles/%E2%80%9Dwww.incasol.cat" INCASÒL].

Imatge

Efecte emissions CO2 dels diferents models de creixement urbanístic


Back to Top

Informació del document

Publicat a 01/01/08
Acceptat a 01/01/08
Presentat el 01/01/08

Volum Institut Català del Sòl (INCASÒL), 2008
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Planificació urbanística

Planificació i gestió compartida

Edificació

Sostenibilitat

Puntuació document

0

Visites 27
Recomanacions 0

Compartiu aquest document