Destaquem 
Projecte Houseful

#2019

Draft Echave-Sustaeta 147133136-image1.jpeg

Direcció del projecte/coordinació de l’activitat: Leitat

Participants: Agència de l’Habitatge de Catalunya

Institut de Tecnologia de la Construcció, Cartif, Alchemia nova, Visum, Aiguasol, LGi, Estudi d’arquitectura Reinberg, Turn Too, Neues leben, Housing Europe, WE&B, Fondazione Icons, IDP, Homebiogas

Període: 02/05/2018 a 30/10/2022

Descripció

HOUSEFUL és un projecte de 4 anys i mig, finançat per la Unió Europea. L'habitatge es un dels sectors que més recursos consumeix a nivell europeu i per tant, contribueix en gran mesura a les problemàtiques mundials d'esgotament de recursos i canvi climàtic. Amb l'objectiu de millorar la gestió dels recursos al llarg del cicle de vida d'un edifici, el projecte HOUSEFUL pretén demostrar la viabilitat d'un conjunt de fins a 11 solucions circulars en habitatges. Les 11 solucions HOUSEFUL s'analitzaran des de un punt de vista ambiental (avaluació del cicle de vida), econòmic (cost del cicle de vida) i social (avaluació social). Al mateix temps els socis analitzaran l'aplicació de les solucions en 4 casos de demostració. Els resultats obtinguts es faran servir per definir un servei integrat a les llars impulsat i promogut a traves d'un SaaS (programari com a servei). El SaaS integrarà una eina per quantificar el nivell de circularitat dels edificis. Amb els resultats obtinguts es definirà un servei integrat pels habitatges, com a eina d'ajuda per redissenyar el model de negoci tradicional lineal cap a la circularitat.


Draft Echave-Sustaeta 147133136-image2.jpeg

Finalitat de l'acció

L'objectiu principal de HOUSEFUL es crear un nou servei amb 11 solucions en economia circular, testar-les i integrar-les en 4 edificis/promocions d'habitatges existents dos a Àustria a la cuitat de Viena i dos a Catalunya, una al municipi de Sabadell i l'altre a Terrassa. HOUSEFUL proposa solucions innovadores com a serveis als grup interessats del mercat millorant l'eficiència dels recursos (materials, aigua, residus, energia) i reduint l'impacte ambiental negatiu al llarg del cicle vital.

Novetats que aporta l'acció

Solucions i serveis circulars innovadors per a noves oportunitats de negoci en el sector de l'habitatge de la UE. La oportunitat per l'AHC es analitzar i aplicar solucions d'economia circular en el sector de l'habitatge i en concret en les intervencions de dues adequacions o renovació d'edificis d'habitatge propietat de l'AHC.

Any 2019

Edifici del Bloc dels Mestres a Sabadell, província de Barcelona L’Agència de l’Habitatge de Catalunya implantarà algunes de les solucions creades al projecte Houseful en aquest edifici aprofitant la seva rehabilitació.

Draft Gil Riba 385841470-image1.png

Figura 2: Estat actual de l’edifici. Esquerra: Exterior de l’edifici. Dreta: Interiors de l’edifici

L’edifici, construït l’any 1958, es troba totalment aïllat a partir de la primera planta, te orientació sud-est i consisteix en una finca de 9 pisos d’alçada, amb 16 habitatges, 2 per planta, i un local per a l’associació de veïns del barri a planta baixa. Tots els espais dels habitatges són exteriors. La reforma adaptarà l’edifici als requeriments del nou Codi Tècnic de l’Edificació i hi ha una part considerable de reforç estructural. Es col·locarà un aïllament exterior al seu embolcall, ja que actualment l’edifici no en disposa, i s’instal·larà gas natural per a la cuina i per a la producció d’Aigua Calenta Sanitària que es feia amb acumuladors elèctrics.

Les solucions proposades al projecte Houseful es combinaran amb la rehabilitació convencional de l’edifici aplicant-se, o bé com a instal·lacions addicionals, o bé com a substitució de materials i sistemes.


Draft Gil Riba 385841470-image2.jpeg

Figura 3: Esquema de les solucions que s’aplicaran a l’edifici demostratiu 1, El Bloc dels Mestres a Sabadell. Les solucions que s’implantaran són les que es mostren a la Figura 3.


* Solució 5Recollida d’aigües grises i pluvials que es filtraran amb mètodes naturals consistents en plantes per després passar per un procés d’higienització amb ozó i raigs Ultra Violats i posteriorment fer-la servir per les cisternes dels vàters i/o per irrigació.
* Solució 7Recull d’aigües negres i barreja amb la fracció orgànica per a la obtenció, després d’un procés de digestió anaeròbica, d’un digestat generant tres subproductes:
  • 1. Biogàs: es farà servir com a combustible per a un motor de cogeneració que produirà energia tèrmica per la producció d’aigua calenta sanitària i energia elèctrica pel propi consum de l’edifici.
  • 2. Compost d’alta qualitat (Solució 8): per abonar els jardins comunitaris de les immediacions.
  • 3. Aigua tractada: S’ajuntarà amb la resultant de la solució 5.
* Solució 9: realització d’una òptima gestió dels residus de construcció de l’edifici garantint la seva correcta disposició pel seu posterior reciclatge.
* Solució 10: Millora de l’eficiència energètica mitjançant la instal·lació de mesures passives, instal·lació d’un SATE (Sistema d’Aïllament Tèrmic Exterior) substituint l’aïllament de poliestirè per un aïllament de suro (natural i 100% reciclable).
* Solució 11: Instal·lació d’energies renovables, en aquest cas, energia solar tèrmica i cogeneració amb biogàs, i realització de la gestió de l’energia generada.

Per saber-ne més

Responsable: Anna Mestre Massa

Back to Top

Informació del document

Publicat a 03/11/20
Presentat el 03/11/20

Volum Agència de l'Habitatge de Catalunya, 2020
llicència: CC BY-NC-SA license

Funding: Intern

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Canvi climàtic i energia

Mitigació

Prevenció, minimització i tractament de residus

Recollida i tractament de residus

Valorització de residus no aprofitables com a subproductes

Gestió i planificació de l'aigua per a un ús sostenible

Gestió de la demanda i dels recursos hídrics

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Edificació

Sostenibilitat

Puntuació document

0

Visites 13
Recomanacions 0

Compartiu aquest document