L’Observatori del Paisatge de Catalunya juntament amb el Ministeri de Turisme i Medi Ambient del Govern d’Andorra han publicat un llibre sobre la gestió i ordenació del paisatge en el món local. La relació entre el paisatge i el món local és un dels pilars del full de ruta de l’Observatori, raó per la qual va crear al 2013 el web Paisatge i món local, informat en una notícia al  Butlletí #11.

  Destaquem

Observatori del Paisatge

Nou llibre sobre paisatge i món local

En els últims anys les polítiques de paisatge a Catalunya s’han centrat bàsicament en la redacció dels catàlegs de paisatge i en la introducció dels criteris paisatgístics que se’n derivaven en el planejament territorial. En canvi, el traspàs del paisatge de l’escala territorial a la local és un tema pendent encara, per ser un aspecte no gaire contemplat, tant en la Llei de protecció, gestió i ordenació del paisatge  com en la d’urbanisme. Per fer front a aquest repte, l’Observatori del Paisatge i el Govern d’Andorra fan un primer pas sortint de les nostres fronteres i acostant-se a alguns països europeus on precisament s’ha avançat més en aplicar polítiques de paisatge al món local.

El llibre té com a objectius:

 

  1. Conèixer les principals eines i experiències de planificació del paisatge en l’àmbit local existents a Europa, concretament a Alemanya, França, Països Baixos, Regne Unit i la regió belga de Valònia, i analitzar-ne la vinculació amb el planejament local, tant l’urbanístic com el sectorial.
  2. Aportar nous elements de debat i reflexió en relació amb la incorporació del paisatge en el planejament, encarats a l’enorme potencial que el territori i el paisatge tenen en l’àmbit local.
  3. Contribuir als debats encetats pels governs de Catalunya i d’Andorra en relació amb les seves respectives polítiques territorials i urbanístiques, la culminació dels quals ha de ser l’aprovació de noves normatives més innovadores i eficients.

  Aquesta publicació està estructurada en 7 capítols: el primer de presentació, el segon com a introductori del marc institucional i normatiu en els quals es basen les polítiques de paisatge dels 6 països seleccionats, els capítols 3, 4 i 5, descriuen les eines i experiències de planificació del paisatge en l’àmbit local d’aquests països, el capítol 6 recull les conclusions, i per últim, el capítol 7 llista les referències emprades.

El llibre, titulat La planificació del paisatge en l'àmbit local a Europa, editat en anglès i català i ara disponible en format digital i de descàrrega gratuïta, pretén donar una visió més completa que en el futur permeti conèixer més de prop les iniciatives i les experiències més notables, tant les impulsades per les administracions com les liderades per la societat civil, i que aporti més respostes als reptes i a les preguntes que planen avui en el camp de la gestió i l’ordenació del paisatge en el món local tant a Catalunya, com a Andorra i també a la resta d’Europa.


Paisatge i món local


Redactat de la notícia i més informació

Redactat per: Cristina Gil

Per saber-ne més: Pere Sala

Back to Top

Informació del document

Publicat a 01/04/16
Acceptat a 01/04/16
Presentat el 01/04/16

Volum Notícies, 2016
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Paisatge

Observació del paisatge

Gestió integrada del paisatge

Projectes paisatgístics

Localització

Puntuació document

0

Visites 88
Recomanacions 0

Compartiu aquest document