Draft Echave-Sustaeta 187313879-image1.jpeg

#2019

Direcció de projecte: INCASÒL

Període: Gener de 2019 a Desembre de 2020

  


 

Descripció

L’Institut Català del Sòl forma part del grup de treball Sustainable Use of Land and Nature-Based Solution, un dels partnerships creats per l’Agenda Urbana Europea.

El Pacte d’Amsterdam el 2016, va introduir una nova iniciativa de col·laboració en l'àmbit europeu, l’Agenda Urbana europea, per tal que ciutats, regions, governs nacionals i altres institucions treballin plegats per desenvolupar solucions i recomanacions que contribuiran al desenvolupament urbà sostenible a Europa.

Fins ara s’han constituït 14 grups de treball, entre elles l’Ús Sostenible del Sòl i Solucions Naturals basades en la Natura (SUL&NBS), per tal d’assegurar en les Àrees Urbanes (creixement, decreixement i regeneració), són respectuosos amb el medi ambient i millorant la qualitat de vida.

El grup de treball SUL&NBS com també la resta, se centren en els tres pilars: Millor regulació, millor finançament i millor coneixement, així com qüestions transversals destacades al pacte d’Amsterdam, com són la dimensió territorial, la importància de les ciutats petites i mitjanes, el valor afegit d’una bona planificació urbana i els vincles amb la dimensió internacional (la Nova Agenda Urbana i els Objectius de Desenvolupament Sostenible).

  

Finalitat de l'acció

L’objectiu principal del grup de treball és garantir l’eficiència i l’ús sostenible del sòl i dels recursos naturals per ajudar a crear ciutats europees, a ser habitables, compactes i inclusives per tothom.

  

Novetats que aporta l'acció

Col·laboració multinivell entre ciutats, regions, governs nacionals, institucions, organismes Europeus i altres, per tal que treballin plegats per desenvolupar solucions i recomanacions.

  

Fonaments de la novetat

En aquests grups de treball s’ha elaborat un document conceptual i un pla d’acció amb tot un seguit d’accions a implementar, mitjançant la redacció d’un document, d’una guia, o la millora d’una política a diferents nivells...

  

Activitats durant l’any 2019

Elaboració del pla d’acció, lideratge d’una de les accions i desenvolupament d’una guia, per la identificació i gestió del sòl i edificis infrautilitzats.

Back to Top

Informació del document

Publicat a 12/11/20
Presentat el 12/11/20

Volum Institut Català del Sòl, 2020
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos transversals

Aspectes socials i culturals - dimensió social

Dimensió social de la sostenibilitat

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Canvi climàtic i energia

Mitigació

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Planificació urbanística

Processos de nova urbanització

Puntuació document

0

Visites 3
Recomanacions 0