Draft Echave-Sustaeta 733901785-image1.jpeg

#2019

Direcció de projecte: INCASOL

Període: Gener de 2019 a Desembre de 2020

  

Descripció

INCASÒL és capdavanter en eficiència energètica i de fa anys els nostres edificis es projecten desenvolupant de manera pionera en aspectes com ara la industrialització, sistemes energètics alternatius de baix impacte en carboni, materials reciclats...,

La sistemàtica de treball per a l’ambientalització dels edificis consisteix en un cicle de treball que s’inicia amb l’anàlisi i estudi d’un edifici de referència. Els criteris de millora proposats en l’edifici referència s’apliquen en els nous edificis promoguts per INCASÒL i es realitza el seu estudi per tal d’analitzar els seus efectes reals i les possibles millores i/o ajustos a introduir en noves promocions.

Aquest estudi i anàlisi dóna lloc a la proposta d’un nou edifici de referència més avançat. Seguint el cicle de treball, s’apliquen els nous criteris que són d’aplicació en els nous projectes per a seguir avançant en l’eficiència energètica, sostenibilitat, salut i benestar.

  

Els avanços realitzats queden plasmats:


1.- En el Llibre d’estàndards d’habitatge social, adreçat als redactors de projectes

2.- En el plec administratiu de contractació, adreçat a les constructores

3.- En les infografies d’hàbits d’ús, adreçat als usuaris de les promocions L’any 2019 hem consolidat la versió 01 d’edifici de referència.

  

Finalitat de l'acció

Aquesta millora constant i sistemàtica té per finalitat assolir que les promocions realitzades per INCASÒL s’alineïn amb els objectius derivats de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides i compleixin amb el requisit d’esdevenir autosuficients i edificis emissions “0”.

  

Novetats que aporta l'acció

Tot i les dificultats del mercat, amb una manca clara de propostes alineades amb aquesta finalitat, la novetat de l’acció realitzada des d’INCASÒL deriva de la confecció d’un Llibre d’estàndards adreçat als redactors de projectes, amb l’objectiu de marcar les pautes mínimes amb els que el món de la construcció hauria de treballar.

  

Fonament de la novetat

Per tal que els edificis esdevinguin consum gairebé nul és necessari un treball alineat, coordinat i col·laboratiu en tot el procés.

Un treball col·laboratiu que impliqui i doni suport als proveïdors de matèries primeres, als constructors, als promotors i als usuaris. Facilitar en definitiva les condicions per a fer possible els objectius marcats per l’Agenda 2030. El paper clau d’INCASÒL, com a empresa pública i com eix vertebrador d’aquesta cadena de valor, el converteix en peça clau per a què, a través de la posada en comú i aplicació del Llibre d’estàndards i la creació de les mesures oportunes, permeti un avançament en tot el procés d’assoliment d’edificis baixos en carboni i autosuficients.


Activitats durant l’any 2019

Al llarg de l’any 2019 s’han finalitzat les següents accions:


1.- Nou llibre d’estàndards d’habitatge social

2.- Edifici de referència versió 01

3.- Plec de condicions mediambientals contractuals i d’execució d’obres per les empreses constructores

  

Per altre banda, s’han avançat accions per a la incorporació d’aspectes importants com:

  

1.- Arquitectura i l’economia Circular

2.- Edificis d’habitatges amb Perspectiva de gènere

3.- Aplicació de l’Autoconsum en promocions Incasòl

4.- Informació d’ús mediambiental a l’usuari de l’habitatge

Back to Top

Informació del document

Publicat a 12/11/20
Presentat el 12/11/20

Volum Institut Català del Sòl, 2020
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos instrumentals

Tècniques de disseny, construcció i manteniment d'infraestructures

Nous materials i sistemes auxiliars

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Canvi climàtic i energia

Mitigació

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Edificació

Sostenibilitat

Puntuació document

0

Visites 3
Recomanacions 0