Draft Echave-Sustaeta 132020483-image1.jpeg

#2019

Direcció de projecte: INCASÒL

Període: Gener de 2019 a Desembre de 2020


Descripció

El projecte consisteix en el desenvolupament d’un programa de formació en coneixement i innovació que actualitzi els coneixements dels professionals de les diferents branques i especialitats, tant pel que fa a la incorporació del coneixement extern com pel que es refereix a la divulgació del coneixement propi en el marc del projecte d’innovació en la cultura corporativa.

  

Finalitat de l'acció

L’objectiu del programa es planteja en tres fronts:

a) conèixer de forma directa experiències, resultats de recerques, reflexions i novetats en els diferents àmbits d’especialitat, amb debats participats per tres hèlixs de la innovació: la universitat, l’administració i l’empresariat;

b) promoure processos de transferència interna de coneixement, i:

c) apropar els professionals als resultats concrets de la mateixa producció, impulsant una millora de la cultura corporativa.

  

Novetat que aporta l'acció

El projecte aporta com a novetat el fet d’estar estructurat amb una seqüència de continguts que són fruit d’una planificació organitzada per assolir un objectiu final: dotar els professionals de l’INCASÒL dels coneixements i informació necessaris per generar un ecosistema innovador a la mateixa empresa. Tan sols des d’aquest coneixement és possible impulsar iniciatives d’estímul a la creativitat que pugui aportar, finalment, propostes innovadores.

  

Fonaments de la novetat

Aquesta novetat es desenvolupa en tres programes paral·lels, tots ells amb el mateix objectiu de generar l’ecosistema bàsic de la innovació en el conjunt de l’empresa:

A) els Cercles d’Innovació per aportar coneixement extern sobre els eixos temàtics que configuren l’Agenda Urbana.

B) Els Cercles de Bones Pràctiques per compartir experiències de les diferents línies de negoci i projectes desenvolupats, en un exercici fonamental de transferència de coneixement.

C) Els Descobrim com experiències d’aproximació real a projectes concrets, explicats pels seus responsables interns i externs, i amb participació sovintejada dels receptors dels resultats, en un format de conciliació familiar i de lleure organitzat, que reforça socialment la identitat corporativa i el paper assolit com a empresa pública.


Activitats durant l’any 2019

  • 6 sessions de Cercles d’Innovació
  • 1 sessió de Cercles de Bones Pràctiques
  • 2 Descobrim: El Gironès i Tarragona
Back to Top

Informació del document

Publicat a 12/11/20
Presentat el 12/11/20

Volum Institut Català del Sòl, 2020
llicència: CC BY-NC-SA license

Funding: Intern

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Puntuació document

0

Visites 2
Recomanacions 0