Draft Echave-Sustaeta 298840275-image1.jpeg

#2019

Direcció de projecte: INCASÒL

Període: Gener de 2019 a Desembre de 2020

Descripció:

D’aquest projecte ressalta l'eliminació de l’aplicació de l’herbicida glifosat en el cultiu de 90 hectàrees de plantacions d’oliveres i la incorporació d'una esmena orgànica seleccionada per la iniciativa 4 per 1000 de la COP 21 per a assolir els objectius de la lluita contra el canvi climàtic.

La iniciativa "4 per 1000" proposa millorar el contingut en matèria orgànica incrementant 4 ‰ el carboni en els sòls, a través de la implementació de pràctiques agrícoles que contribueixin a aquest increment.

  

Finalitat de l'acció

La finalitat, per tant, és impedir que el sòl quedi nu per efecte del glifosat, tot treballant-lo menys, per limitar les pèrdues de carboni. La coberta vegetal dels sòls els fa més rics en matèria orgànica i, per tant, en carboni.

  

Novetats que aporta l'acció

Aquest projecte suposa l’aportació d’una esmena orgànica que accelera la humificació de totes les formes de la matèria orgànica del sòl, desenvolupant una ràpida producció d'humus que incrementa el complex argilo-húmic i en conseqüència millora la fertilitat del sòl i la seva capacitat com a embornal de carboni, la resistència a l’erosió del sòl i la resistència de les plantes a la sequera.

  

Fonament de la novetat

El fonament de la novetat aportada és la recuperació del sòl com a una entitat viva, amb una biodiversitat que li és pròpia, en la que cal restituir els microorganismes que milloren la composició del sòl augmentant el contingut de matèria orgànica humidificada.

Activitats durant l’any 2019

  • A partir de la campanya 2017-18 introduïm la utilització de l’esmena orgànica a les plantacions per augmentar la matèria orgànica d’uns sòls molt empobrits.
  • Analítica de sòl.
  • Aplicació de l’esmena orgànica.
  • Inspecció in-situ per avaluar l’estat fitosanitari de les plantacions.
Back to Top

Informació del document

Publicat a 12/11/20
Presentat el 12/11/20

Volum Institut Català del Sòl, 2020
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Conservació i ús sostenible del sòl

Obtenció de fertilitzants orgànics de qualitat a partir de residus

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Planificació territorial

Valorització territorial

Puntuació document

0

Visites 2
Recomanacions 0