Draft Echave-Sustaeta 609301608-image1.jpeg

#2019

Direcció de projecte: INCASÒL

Període: Gener de 2019 a Desembre de 2020

Descripció:

Recerca i estudi de nous models de tinença d’habitatge, o anàlisis dels ja existents per adaptar-los a les necessitats de la societat d’innovar cap a habitatges més sostenibles, dignes i assequibles, que facilitin i resolguin els greus problemes en l’accés a l’habitatge de bona part de la societat.

  

Finalitat de l'acció

Cercar models de tinença que proporcionin al client estabilitat personal, residencial, social i econòmica, i qualitat de vida, en habitatges de qualitat, sostenibles, en un entorn solidari i a un preu assequible.

  

Novetats que aporta l'acció

Nous models de tinença d’habitatge o adaptació dels ja existents que regulin aquelles noves formes de conviure (edificis o habitatges compartits o comunitaris).

  

Fonaments de la novetat

Models de tinença que, al mateix temps que garanteixen el dret a l’habitatge, amb garantia d’estabilitat i tutela pública, també incentivin la col·laboració i la solidaritat i una xarxa de Serveis.

Activitats durant l’any 2019

Reunions internes del grup de treball. El.laboració i presentació de la proposta de valor al President del Consell d’Innovació, Coneixement i Documentació i a l’Oficina de gestió de projectes.

Back to Top

Informació del document

Publicat a 12/11/20
Presentat el 12/11/20

Volum Institut Català del Sòl, 2020
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos transversals

Aspectes socials i culturals - dimensió social

Impacte social

Comportament social vinculat al territori i al medi ambient

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Canvi climàtic i energia

Mitigació

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Edificació

Sostenibilitat

Puntuació document

0

Visites 1
Recomanacions 0