Draft Echave-Sustaeta 238075612-image1.jpeg

#2019

Direcció de projecte:

INCASÒL

Període:

Gener de 2019 a Desembre de 2020

Descripció

Anàlisi de com ha d’evolucionar l’habitatge per donar resposta, tant a escala individual com col·lectiu, a les necessitats dels diferents models d’unitat familiar i culturals, així com de les actuals inquietuds de les persones, com a resultat de l’evolució social dels darrers anys.

  

Finalitat de l'acció

En els darrers anys l’evolució de la societat ha comportat una sèrie de canvis que afecten substancialment la manera de viure de les persones.

Per una banda, el model familiar tradicional que era l’usuari fonamental a qui anava dirigit i que llurs necessitats donaven lloc al disseny de l’habitatge, ha deixat de ser l’únic model, essent en aquests moments un més juntament amb altres models de família o agrupacions amb altres tipus de vincles.

També degut als moviments migratoris trobem diferents models culturals que tenen unes necessitats i costums diferents.

Finalment, en els darrers anys la societat ha estat sensible i ha incorporat noves inquietuds, de caràcter energètic, mediambiental, de sostenibilitat, de salut i de gènere, que esdevenen nous reptes a incorporar, juntament amb els aspectes programàtics al disseny de l’habitatge.

Al costat de tot això, trobem un model d’habitatge que no ha evolucionat o ho ha fet en molt poca mesura en els darrers 30 o 40 anys, situació que també seria aplicable a les normatives associades a l’habitatge.

L’anàlisi pretén definir una o diverses tipologies d’habitatge, a partir de la detecció de les condicions que haurien de tenir, per donar resposta a les necessitats actuals i futures de les persones.

  

Novetats que aporta l'acció

Treballar en un camp en el qual normalment s’actua de forma individual i reactiva i, per tant els casos innovadors no adquireixen la rellevància suficient per a suposar un pas endavant.

  

Fonaments de la novetat

S’afronta el problema plantejat de forma global i en ser una empresa productora d’habitatge, amb capacitat per fomentar el canvi i la innovació.

Activitats durant l’any 2019

Anàlisi mitjançant mètode Canvas, que permet afrontar la qüestió des de la perspectiva de l’usuari final.

Back to Top

Informació del document

Publicat a 12/11/20
Presentat el 12/11/20

Volum Institut Català del Sòl, 2020
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos transversals

Aspectes socials i culturals - dimensió social

Impacte social

Comportament social vinculat al territori i al medi ambient

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Edificació

Sostenibilitat

Eixos instrumentals

Puntuació document

0

Visites 2
Recomanacions 0