Draft Echave-Sustaeta 269509972-image1.jpeg

#2019

Direcció de projecte:INCASÒL

Període:Gener de 2019 a Desembre de 2020

Descripció

Estudi de la viabilitat para la implantació d’un sistema global d’autoconsum energètic d’un polígon industrial promogut per INCASÒL.

El cost d’aportar l’energia a un SAE, fa moltes vegades inviable el seu desenvolupament, malgrat que socialment aquell territori ho necessiti.

La implantació d’energies renovables, amb un model d’autoconsum compartit, és una opció clara.

   

Finalitat de l'acció

Determinació de les necessitats energètiques tant tèrmiques com elèctriques del SAE i la seva compensació amb energies renovables, orientant-nos envers l’horitzó 2030/2050.

  

Novetats que aporta l'acció

Desenvolupament d’un SAE majoritàriament autosuficient amb energies renovables.

  

Fonament de la novetat

Transició energètica Horitzó 2030/2050

Activitats durant l’any 2019

  • Reunions amb Ajuntament Organyà i futures indústries a instal·lar.
  • Recollida d’informació de necessitats energètiques.
  • Proposta inicial.
  • Redacció del plec de condicions per tal d’encarregar l’estudi de viabilitat tant tècnica, de gestió , econòmica, legal i comercial.

Per saber-ne més

Responsable: Ramon Forcada

Back to Top

Informació del document

Publicat a 11/11/20
Presentat el 11/11/20

Volum Institut Català del Sòl, 2020
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Canvi climàtic i energia

Mitigació

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Edificació

Sostenibilitat

Planificació urbanística

Remodelació del sòl industrial

Puntuació document

0

Visites 1
Recomanacions 0