Draft Echave-Sustaeta 937785768-image1.jpeg

#2019Direcció de projecte: INCASÒL

Període: Octubre de 2019 a Desembre de 2023Descripció

Aquest projecte té com a objectiu accelerar el desenvolupament de Plus Energy Buildings (PEB) amb l’avanç de tecnologies d’avantguarda (amb materials validats, components i sistemes de control més intel·ligents) a través del disseny integrat d’edificis i d’energia sostenible i solucions rendibles a escala de barri. A més els objectius de recerca i innovació sobre elements no tecnològics, com són el finançament els temes socioeconòmics i les barreres legals també són tractats.

  

Finalitat de l'acció

L’objectiu general és desenvolupar el concepte de “Plus Energy Houses” a escala de barri, mitjançant la millora de:

  • Nous dissenys
  • Materials i components validats
  • Sistemes de control més intel·ligents
  • Gestió de dades
  • Organitzacions de caràcter local o regional

  

Novetat que aporta l'acció

La programació, el disseny, l’execució i la gestió d’edificis i barris amb energia positiva, és a dir amb una producció energètica superior al seu consum.

  

Fonaments de la novetat

Actualment (2020), la normativa vigent només contempla la promoció d’edificis d’energia quasi nul·la, és a dir compensar consums amb producció pròpia amb energies renovables. Aquest projecte incorpora, no només superar aquesta autoproducció, sinó produir energia per compartir a escala de barri.

  

Activitats durant l’any 2019

Preparació dels documents per tal de poder participar com socis al projecte europeu. La data d’inici del projecte, un cop escollits, ha estat el 21 de gener de 2020.

Back to Top

Informació del document

Publicat a 11/11/20
Presentat el 11/11/20

Volum Institut Català del Sòl, 2020
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Canvi climàtic i energia

Mitigació

Eixos instrumentals

Tècniques de disseny, construcció i manteniment d'infraestructures

Nous materials i sistemes auxiliars

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Edificació

Sostenibilitat

Puntuació document

0

Visites 2
Recomanacions 0