Draft Echave-Sustaeta 531615351-image1.png

#2019

Direcció de projecte:INCASOL

Període:Gener de 2019 a Desembre de 2020

Descripció

Mitjançant projectes europeus de l’AHC, s'estan desenvolupant 2 proves pilot de rehabilitació en la recerca de l'eficiència energètica a la promoció propietat d’INCASÒL de Ronda Arraona 29-31 de Sant Quirze del Vallès amb un total de 30 habitatges de lloguer assequible.

  

Els projectes europeus són:

  

1. Projecte europeu Plug-and-Harvest: Rehabilitació energètica amb implantació de façana adaptable i actuacions complementàries de resolució de patologies.
2. Projecte europeu Houseful: Solucions i serveis basats en economia circular. Aquest projecte ha de complementar a l’anterior, amb mesures circulars que donin a l’ intervenció de la façana fotovoltaica prevista en Plug-and-Harvest, un sentit, no només d’ autoproducció elèctrica.

  

El projecte global de rehabilitació energètica incorpora l’execució d’una façana fotovoltaica, per a la producció d’energia elèctrica, així com la rehabilitació de tota l’envolupant de la promoció ( façanes i cobertes) per tal d’obtenir el màxim rendiment i d’eficiència energètica de l’edifici.

Les accions previstes sempre ho són des d’un punt de vista participatiu seguint els criteris d’economia circular.

  

Finalitat de l'acció

Recuperar un edifici amb greus problemes energètics, convertint-lo en un exemple d’eficiència tant en la producció, la reducció de la demanda i l’òptima gestió des del punt de vista dels consums d’aigua i energia i sempre en línia amb criteris d’economia circular.

  

Novetats que aporta l'acció

Transició energètica a nivell d’usuari, utilitzant els recursos i potencial de la totalitat de la promoció de lloguer assequible.

Autoconsum, participació ciutadana, economia circular, eficiència i sostenibilitat.

  

Fonament de la novetat

Actualment la normativa actual no preveu exigències respecte a edificis existents, malgrat els objectius dels horitzons 2030 i 2050.

 

Activitats durant l’any 2019

Preparació entorn projecte, col·laboració amb AHC als 2 projectes europeus, seminaris conjunts amb socis i partners dels projectes Plug-and-Harvest i Houseful.

Back to Top

Informació del document

Publicat a 11/11/20
Presentat el 11/11/20

Volum Institut Català del Sòl, 2020
llicència: CC BY-NC-SA license

Funding: Intern

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Canvi climàtic i energia

Mitigació

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Edificació

Sostenibilitat

Puntuació document

0

Visites 10
Recomanacions 0