Draft Echave-Sustaeta 789429996-image1.jpeg

#2019

Direcció de projecte: INCASOL

Període: Gener de 2019 a Desembre de 2020


Descripció

Anàlisi i elaboració de propostes d’actuació mitjançant programes específics, a partir dels continguts del document “Pla d’IMPULS i modernització dels sectors industrials i logístics de Catalunya” redactat, per encàrrec del Parlament de Catalunya, per part de CIMALSA amb la col·laboració dels professionals experts de l’INCASÒL al llarg del 2017 i el 2018.

  

Finalitat de l'acció

L’objectiu es centra en la millora dels sectors d’activitat econòmica arreu Catalunya per tal d’impulsar projectes de regeneració urbana que comportin activitat econòmica, millora ambiental i oportunitats socials, bàsicament en el camp de la ocupació i l’habitatge.

  

Novetats que aporta l'acció

Les necessitats de les empreses que formen el teixit econòmic del país evolucionen cap a models econòmics, tecnològics i de governança diferents dels que estaven plantejats en les èpoques en les que es crearen aquests sectors propis de la segona meitat del segle XX. Per això es plantegen propostes de regeneració urbana que aposten per un nou model econòmic, generació de serveis en lloc de simple generació de plusvàlua, un nou model ambiental, fonamentat en els principis de la transició energètica i la digitalització, i un nou model de governança fonamentat en la creació d’estructures permanents de gestió dels interessos comuns.

  

Fonaments de la novetat

Per això la innovació esdevé cabdal per a una entitat com a l’INCASÒL, que es planteja el repte de conjugar les necessitats de l’activitat econòmica amb els requeriments de sostenibilitat planetària. Cal continuar sent una eina fonamental per al creixement de l’economia catalana però mitjançant models enfocats més enllà del simple desenvolupament urbanístic.

Activitats durant l’any 2019

Durant l'any 2019 s'ha realitzat la següent activitat:

  • Anàlisi del document i definició de l’equip de treball en el marc del Pla d’Innovació de l’INCASÒL.
  • Signatura d’un acord marc de col·laboració amb la Universitat Pompeu Fabra amb l’objectiu de plantejar aquest tema com un repte a treballar al llarg del 2020.
Back to Top

Informació del document

Publicat a 11/11/20
Presentat el 11/11/20

Volum Institut Català del Sòl, 2020
llicència: CC BY-NC-SA license

Funding: Intern

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos transversals

Governança

Mecanismes col·laboratius

Processos de coordinació institucional sobre plans i projectes

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Canvi climàtic i energia

Adaptació

Eixos instrumentals

Observació territorial, ambiental i climatològica

Observació sistematitzada de l'impacte de plans i projectes

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Edificació

Sostenibilitat

Planificació urbanística

Processos de nova urbanització

Puntuació document

0

Visites 6
Recomanacions 0