#2019

Direcció de projecte

Departament de Física Aplicada (UPC)

Altres participants

Servei Meteorològic de Catalunya, Universidad de Murcia, Universitat de Barcelona i Universitat de Lleida

Període

01/01/2017 a 31/12/2020

Descripció

MEDIFLOOD-2 és un projecte que estudia les inundacions que han afectat l’arc Mediterrani espanyol des del segle XIV fins a l’actualitat, incloent en l’àrea d’estudi des de les conques limítrofes amb França, fins a les del sud de la regió de Múrcia, incorporant també les conques amb capçaleres als Pirineus. El projecte aborda els principals factors locals, mesoescalars, sinòptics i els forçaments climàtics que influeixen en la intensitat i freqüència de les inundacions, així com avaluar la seva tendència futura.

El projecte està finançat pel Ministerio de Economía, Industria y Competitividad del Gobierno de España.


Draft Echave-Sustaeta 680726396-image1.jpeg

Finalitat de l'acció

Estudiar les inundacions passades i futures de l’arc mediterrani.

Novetats que aporta l'acció

  • Millorar el coneixement de les inundacions en el passat.
  • Millorar la predicitibilitat de les nundacions en el futur.

Fonaments de la novetat

El canvi climàtic té un impacte elevat sobre fenòmens meteorològics com les inundacions i cal millorar el coneixement sobre la seva dinàmica.

2019

Durant l’any 2019 s’han realitzat dues reunions presencials del projecte i s’ha aprofundit en la modelització hídrica dels fenòmens més extrems relacionats amb inundacions a la conca mediterrània. S’ha realitzat una contribució a un congrés internacional.

Back to Top

Informació del document

Publicat a 09/11/20
Presentat el 09/11/20

Volum Servei Meteorològic de Catalunya, 2020
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Canvi climàtic i energia

Adaptació

Gestió i planificació de l'aigua per a un ús sostenible

Gestió de la demanda i dels recursos hídrics

Eixos instrumentals

Previsió

Vulnerabilitat territorial

Observació territorial, ambiental i climatològica

Observació meteorològica

Puntuació document

0

Visites 2
Recomanacions 0