Draft Echave-Sustaeta 765252234-image1.png

#2019

Direcció de projecte: Barcelona Supercomputing Center

Altres participants:Els socis principals són: Deutscher Wetterdienst (DWD), Ilmatieteen Laitos (FMI), Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI), Predictia Intelligent Data Solutions S.L. (Predictia), Consiglio nazionale delle Ricerche (CNR), Wageningen Environmental Research (WENR) i Météo-France

El Servei Meteorològic de Catalunya forma part del “Focus Group” que avalua el servei del CDS, i que està format per onze membres d’institucions europees i nord-americanes lligades a la meteorologia i la climatologia.

Període:01/02/2019 a 31/12/2020

Descripció

El Servei de Canvi Climàtic de Copèrnic (C3S) combina les observacions del sistema climàtic amb la ciència més recent per desenvolupar informació autoritzada i de qualitat sobre els estats del passat, actuals i futurs del clima a Europa i a tot el món. Proporcionarà informació climàtica àmplia que abasta espacialment una àmplia gamma de components del sistema terrestre i temporalment un període llarg des de dècades fins segles. Es maximitzarà l’ús d’observacions terrestres passades, actuals i futures (a partir de sistemes d’observació in situ i per satèl·lit) conjuntament amb les capacitats de modelat, supercomputació i xarxa. Es produirà una descripció coherent, completa i creïble del clima passat, actual i futur.

L’Avaluació i Control de Qualitat (EQC) del C3S té un paper crític per assegurar que el servei compleix les necessitats d’una gamma d’usuaris de dades i informació d’alta qualitat. L’objectiu del projecte és avaluar la qualitat de tots els productes i serveis C3S, així com garantir que els usuaris tinguin la informació que necessiten per utilitzar els productes i serveis per als seus propis propòsits. Concretament s’analitzen la qualitat de les projeccions climàtiques, previsions estacionals, re-anàlisi i observacions (tant in situ, com satèl·lit), i les eines disponibles al Climate Data Store (CDS) per manipular-les (https://cds.climate.copernicus.eu).

El projecte està finançat pel programa Copernicus, que lidera el Centre Europeu de Predicció a Mitjà i Curt Termini (ECMWF). Els socis principals dels projecte són: Deutscher Wetterdienst (DWD), Ilmatieteen Laitos (FMI), Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI), Predictia Intelligent Data Solutions S.L. (Predictia), Consiglio nazionale delle Ricerche (CNR), Wageningen Environmental Research (WENR) and Météo-France.

El Servei Meteorològic de Catalunya forma part del “Focus Group”, que avalua el servei del C3S, i que està format onze membres d’institucions europees i nord-americanes lligades a la meteorologia i la climatologia.

Finalitat de l'acció

Garantir la qualitat de la informació i les eines de la base de dades oberta amb dades del clima de la Terra passat, present i futur C3S.

El servei C3S en si té una triple finalitat:

- Informar del desenvolupament de polítiques per protegir els ciutadans dels riscos relacionats amb el clima, com ara esdeveniments meteorològics d’impacte elevat.

- Millorar la planificació de pràctiques de mitigació i adaptació per a activitats clau de la societat i de la societat.

-Promoure el desenvolupament de nous serveis en benefici de la societat.

Novetats que aporta l'acció

Generar una base de dades climàtiques global amb dades sobre el clima passat, present i futur.

Crear serveis climàtics lligats a la base de dades.

Fonaments de la novetat

No existia aquesta base de dades. Cal implementar un mecanisme de garantia de la qualitat de les dades i dels serveis associats.

Back to Top

Informació del document

Publicat a 09/11/20
Presentat el 09/11/20

Volum Servei Meteorològic de Catalunya, 2020
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos instrumentals

Previsió

Prediccions meteorològiques

Observació territorial, ambiental i climatològica

Recopilació de dades meteorològiques històriques de Catalunya

Observació meteorològica

Noves tecnologies i nous serveis de suport

Sistemes d'informació ambiental

Indicadors ambientals

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Canvi climàtic i energia

Adaptació

Puntuació document

0

Visites 5
Recomanacions 0