#2019

Direcció de projecte: Sub-direcció General de Relació amb les Empreses Gestores d'Infraestructures i Serveis de Mobilitat

Període: Gener 2018 a Desembre de 2019

Descripció de l'activitat

La Secretaria d'Infraestructures i Mobilitat ha desenvolupat un nou sistema de contenció de vehicles, d’acord amb la Ordre circular 35/2014, per ser col·locada en mitjanes i tercianes de vies d’alta capacitat, la qual ha obtingut el marcat CE per ser col·locada en tota la xarxa de carreteres.

Ha estat una col·laboració amb la societat concessionària Eix Diagonal, i les empreses consultores Civil Solucions SL i Road Steel Engineering.

Objectiu

Desenvolupar una nova barrera metàl·lica per ser col·locada en vies d’alta capacitat amb plataforma única per evitar els accidents frontals i, per tant, millorar la seguretat viària de la xarxa viària catalana.

Desenvolupar una nova barrera metàl·lica a partir dels materials i elements existents en el mercat per tal d’aprofitar al màxim les seves propietats, i evitar despeses innecessàries.

Disposar d’un nou sistema de contenció amb marca CE per ser col·locat a les noves carreteres 2+1, si així es considera.

Analitzar les estructures existents i d'altres noves per aprofitar al màxim les seves propietats, augmentar el rendiment i reduir els costos. Limita la deformació a 1 metre per tal de ser encabida en mitjanes reduïdes (1 m d’amplada) i amb vorals esquerres reduïts (0.5 m).

Back to Top

Informació del document

Publicat a 09/11/20
Presentat el 09/11/20

Volum Sub-direcció General de Seguiment de les Empreses Gestores d'Infraestructures Viàries, 2020
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos instrumentals

Tècniques de disseny, construcció i manteniment d'infraestructures

Nous materials i sistemes auxiliars

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Prevenció, minimització i tractament de residus

Valorització de materials

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Xarxa viària

Seguretat viària

Eficiència constructiva

Puntuació document

0

Visites 3
Recomanacions 0