El projecte Houseful: Solucions i serveis circulars innovadors per al sector de l’habitatge

El passat dia 9 de març del 2020, va tenir lloc el primer dels 12 tallers de co-creació del projecte Houseful (Publicat al butlletí B#32 el 04/10/2019), organitzat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC), i que es va desenvolupar a la seu del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

El taller va ser dinamitzat pel soci del projecte WE&B i va comptar amb la participació d’altres socis del Houseful: LEITAT, Aiguasol, ITEC i Housing Europe.


Aquest primer taller es va enfocar en dos objectius principals:

1. Donar resposta a la pregunta: Quin és el futur desitjable al sector de l’habitatge en general i del social en particular, dins del context de l’economia circular a Catalunya a l’horitzó 2030? Centrant-se als serveis i solucions resultants del projecte Houseful, i la seva aplicació a l’edifici del Bloc dels Mestres de Sabadell, propietat de l’AHC.


Draft Echave-Sustaeta 338165695-image1.png
Figura 1: Futurs desitjats per a l’horitzó 2030 pels 4 grups que van formar el taller


2. Validar les idees de co-creació sorgides d’una consulta prèvia realitzada mitjançant un qüestionari online a 57 entitats durant els mesos de març i abril del 2019, i de 43 entrevistes que es van realitzar a organismes i empreses del sector de l’habitatge i de l’energia als mesos de juny i juliol del 2019 i Febrer de 2020.
* Idea 1: Protocol per capacitar als usuaris incloent missatges clau i una terminologia comú, des de la definició de les clàusules dels contractes de lloguer i/o compra dels habitatges, fins a les formacions sobre les solucions circulars.
* Idea 2: Visualització dels beneficis de les solucions Houseful amb especial èmfasi als aspectes econòmics.
* Idea 3:Minimització dels costos de les solucions Houseful.
* Idea 4: Custodia social a llarg termini incloent la figura d’un gestor.


El taller es va desenvolupar en tres seccions:

1. Presentació del projecte. Va comptar amb la presència del director adjunt de l’AHC, Jaume Fornt i Paradell, i el Coordinador d’Acció Exterior de la Secretaria d’Hàbitat Urbà i Territori, Juan Antonio Bas, que van presentar la sessió emfatitzant la importància de l’aplicació de mesures d’economia circular als habitatges.


Draft Echave-Sustaeta 338165695-image2-c.png
Figura 2: Presentació del taller pel director adjunt de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i el Coordinador d’Acció Exterior de la Secretaria d’Hàbitat Urbà i Territori
2. Posteriorment a la presentació del projecte general per part de l’AHC, LEITAT va introduir les solucions tècniques a instaurar a l’edifici Demostratiu 1 "El Bloc dels Mestres”, propietat de l’AHC i ubicat a Sabadell, previ a la explicació per part de WE&B del funcionament del taller.
3. Es va realitzar una dinàmica de grup dividint els assistents en 4 grups composats cada un per diferents perfils. Es van assolir els dos objectius del taller exposats prèviament a cada un dels grups creats. Es va finalitzar donant una guia per als següents passos a realitzar per a la continuació de la co-creació d’aquestes solucions.
Draft Echave-Sustaeta 338165695-image3.jpeg
Draft Echave-Sustaeta 338165695-image4-c.jpeg


Draft Echave-Sustaeta 338165695-image5.jpeg
Draft Echave-Sustaeta 338165695-image6.jpeg
Figura 3: Grups de treball al taller dividits en taules, cada taula dinamitzada per un moderador.


La participació al taller ha estat un èxit ja que ha comptat amb una gran representació d’entitats, administracions públiques dedicades a la construcció i/o gestió d’habitatge social, cooperatives d’habitatge, ajuntaments, consells comarcals, agències públiques d’energia i empreses privades dedicades a l’eficiència energètica i a l’economia circular.


Draft Echave-Sustaeta 338165695-picture-Grupo 1.svg


Més informació a:

http://houseful.eu/es/

Twitter: @HousefulEU

Autors

Redactat per: Maria Valle

Per a saber-ne más: Anna MestreMaria Valle, Montserrat Enriquez

Destaquem

Projecte Houseful

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya realitzarà la reforma de dos edificis aplicant conceptes d'economia circular.

Back to Top

Informació del document

Publicat a 27/07/20
Presentat el 26/07/20

Volum Notícies, 2020
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Edificació

Sostenibilitat

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Prevenció, minimització i tractament de residus

Valorització de residus no aprofitables com a subproductes

Recollida i tractament de residus

Canvi climàtic i energia

Mitigació

Eixos instrumentals

Transferència

Mecanismes de transferència del coneixement de la recerca i la innovació

Localització

Puntuació document

0

Visites 13
Recomanacions 0

Compartiu aquest document