El 19 de desembre de 2022 la Comissió de Territori de Catalunya va aprovar definitivament el Pla director urbanístic dels aparcaments d’intercanvi modal transport públic-vehicle privat a l’àmbit del sistema tarifari integrat de l’ATM de l’àrea de Barcelona (DOGC núm. 8840, de 17 de gener de 2023).

Els documents es poden consultar al Registre de planejament en aquest enllaç.

Objecte

El Pla director urbanístic crea el marc urbanístic i territorial adequat per explotar les potencialitats dels intercanviadors de transport públic/vehicle privat. Aquests intercanviadors estan definits en el Pla director d’infraestructures del transport col·lectiu de la regió metropolitana de Barcelona 2011-2020 i se situen a les estacions ferroviàries suburbanes, de RENFE-ADIF i de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i també en algunes parades d’autobús. El Pla dona resposta a la demanda creixement d’aquest tipus d’aparcaments, que han de permetre maximitzar l’ús del transport públic.

Draft Rubert Taya 507969685-image2.png
Plànol d’informació: Accessibilitat. Xarxa de transport públic

S’hi podran estacionar tot tipus de vehicles privats i podran oferir serveis d’automòbil o moto compartida, lloguer de cotxes i bicis, recàrrega de vehicles elèctrics, caixes de seguretat per guardar-hi patinets elèctrics, restauració i petit comerç.

Draft Rubert Taya 507969685-image3.png
Plànol d’informació: Oferta de places d’aparcament per estacions

Els ens encarregats d’impulsar els parks&rides seran, principalment, ADIF o FGC, si se situen a tocar de les seves estacions, o bé el titular de la carretera o l’ajuntament que pertoqui si se situen a prop d’estacions de bus interurbà.

S’espera que la reducció de trànsit privat que implicarà la creació de les noves places d’aparcament estalviï l’emissió de 23.741 tones de CO2 anuals a l’atmosfera en tot l’àmbit que abasta el PDU.

Draft Rubert Taya 507969685-image4.png


Fitxes d’informació i d’ordenació d’una de les estacions.

Podeu trobar una explicació detallada del pla en aquesta altra notícia de El Trimestral d’RDI #46.

Autors

Redactat per: Júlia Rubert i Tayà

Per saber-ne més: Ramon Ferragut

Back to Top

Informació del document

Publicat a 09/03/23
Acceptat a 09/03/23
Presentat el 09/03/23

Volum Notícies, 2023
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos instrumentals

Previsió

Demanda de mobilitat de persones i de moviment de mercaderies

Noves tecnologies i nous serveis de suport

Indicadors de mobilitat

Representació de dades

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Canvi climàtic i energia

Mitigació

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Xarxa ferroviària

Instal·lacions ferroviàries

Planificació territorial

Planificació concurrent

Mobilitat de passatgers

Orientació a l'usuari

Nous vehicles i modes per passatgers

Eficiència energètica per passatgers

Intermodalitat

Eixos transversals

Planificació i projectació

Puntuació document

0

Visites 0
Recomanacions 0