Draft Gil Riba 399051125-image1.jpg#2019

Direcció de projecte

Unitat de RDI – Sub-direcció General de Prevenció i Control de la Contaminació Atmosfèrica

Període

01.09.2019-31.07.2019

Descripció

L’evidència científica sobre la correlació entre la qualitat de l’aire i la salut és cada vegada més àmplia. Les dades ens indiquen que la contaminació atmosfèrica, acústica i lumínica són un problema greu en determinats indrets i repercuteixen negativament sobre la vida de les persones La inquietud social que desperta aquesta qüestió creix dia a dia i finalment comencen a implementar-se accions com la Zona de baixes emissions a l’àrea metropolitana de Barcelona. Tanmateix, calen moltes altres actuacions per millorar globalment la qualitat del medi atmosfèric a Catalunya. Per això, la unitat de Recerca i Innovació del Departament de Territori i Sostenibilitat, conjuntament amb la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, van impulsar la definició d'un repte d'innovació en relació amb la qualitat de medi atmosfèric i el desenvolupament d'un cicle d'innovació obert a persones tant de dins com de fora del Departament.

Un repte d'innovació és una consulta oberta que fa l'organització per donar resposta a un problema, necessitat o oportunitat de caràcter estratègic concreta. Es planteja per mobilitzar talent i creativitat a la recerca de solucions a un problema complex i difícil de resoldre, com ho és qualitat del medi atmosfèric en el moment d’urgència actual. El cicle d’innovació és el mètode -replicable davant altres reptes- per afrontar-ne la resolució.

Draft Gil Riba 399051125-image2.jpg

La preparació del cicle va desembocar en la definició del repte "Com podríem millorar la qualitat del medi atmosfèric amb les competències i recursos que actualment tenim al Departament?".

Aquest repte es va desglossar en quatre subreptes:

 • Sensibilitzar sobre el moment d'urgència actual així com sobre l'impacte de les accions en el medi atmosfèric.
 • Situar la reducció de la contaminació entre les prioritats de les empreses i administracions.
 • Aconseguir un canvi de comportament de la ciutadania per aconseguir una reducció de les emissions.
 • Millorar la credibilitat i el reconeixement del Departament.

Draft Gil Riba 399051125-image3.jpg

El cicle va tenir les fases següents: presentació a la comunitat, ideació (mitjançant una plataforma virtual), conceptualització (millor definició de les idees per a la seva valoració), prototipatge (de les idees seleccionades) i presentació final.

Draft Gil Riba 399051125-image4.jpg

Les idees guanyadores seran impulsades pel Departament.

Podeu trobar més informació a: http://territori.gencat.cat/ca/detalls/Article/Innovaires

Finalitat de l'acció

Les finalitats del cicle d'innovació són múltiples i entrellaçades:

 • Resoldre el repte estratègic que es planteja (que en una altra ocasió podria ser diferent).
 • Innovar de forma àgil i permanent.
 • Fomentar la cultura de la innovació en tots els estrats del Departament
 • Visibilitzar i activar el talent de tots els professionals.
 • Detectar i pràctiques innovadores.

Novetats que aporta l'acció

 • Recerca de solucions innovadores al repte de millora de la qualitat de l'aire, que és una qüestió important i urgent.
 • Foment de la cultura de la innovació en totes les unitats del Departament.
 • Formació sobre innovació (en forma de dos tallers d'ideació i dos tallers de prototipatge oberts a tothom).
 • Involucració dels responsables de la DGQA en la definició dels reptes que afronten amb el desplegament de les seves competències.
 • Involucració dels responsables de la Secretaria General en el suport al foment de la innovació al Departament.
 • Compromís d'impulsar les idees guanyadores per part del Departament per tal que no quedi en un exercici teòric.

Fonaments de la novetat

És la primera vegada que s'impulsa un cicle d'innovació al Departament de Territori i Sostenibilitat. Malgrat que la metodologia no és nova, mai abans s'havia aplicat al Departament.

Alhora és una manera nova i creativa de fomentar la cultura de la innovació de manera transversal a totes les unitats, en especial la que ha impulsat el cicle.

També ha afavorit la col·laboració amb persones d’altres organitzacions, ja que ha estat un cicle d’innovació obert a tots els actors i individus interessats en la temàtica objecte del repte.

Any 2019

Es va efectuar la preparació del repte. Van tenir lloc les fase d’ideació i prototipatge.


Back to Top

Informació del document

Publicat a 11/11/20
Presentat el 11/11/20

Volum Secretaria General i Gabinet Tècnic, 2020
llicència: CC BY-NC-SA license

Funding: Intern

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos instrumentals

Aspectes jurídics i institucionals

Cooperació entre ens

Eixos transversals

Aspectes socials i culturals - dimensió social

Dimensió social de la sostenibilitat

Governança

Disseny participatiu

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Qualitat de l'aire i salut

Contaminació atmosfèrica i protecció de l'ambient atmosfèric

Localització

Puntuació document

0

Visites 0
Recomanacions 0