#M2022

Direcció de projecte

Direcció General d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Arquitectura (DGOTUA)

Període

Setembre 2022-març 2023

Descripció

La DGOTUA va organitzar un cicle intern dirigit al personal tècnic dels cossos superior i de gestió, per alinear objectius i per reflexionar sobre com millorar la seva acció regular.

La primera jornada es va celebrar el setembre de 2022: s’hi va presentar la visió estratègica de la Direcció General i es va comptar amb aportacions diverses del Departament i del territori.

La segona jornada estava dirigida a fomentar el debat intern i a generar propostes sobre com millorar l’acció i l’efectivitat de les polítiques pròpies i com comunicar-se de manera més efectiva. Va incloure dues sessions de reflexió conjunta. La primera estava centrada en generar idees per millorar l’eficiència i en els tràmits i procediments i idees per millorar la col·laboració (entre companys, serveis, administracions locals, institucions...). La segona va girar entorn del concepte d’innovació. A partir de la definició i de l’exposició de quin elements requeria, la reflexió es va centrar en tres preguntes: 1. Què podem seguir fent? 2. Què puc començar a fer? 3. Què puc deixar de fer?

Així mateix es van donar eines per a identificar l’estil relacional propi i per comprendre les claus comunicacionals de cada estil, amb l’objectiu de permetre acostar-se adequadament i enfocar millor la comunicació professional amb les persones.

A partir de les principals aportacions i temes detectats en aquestes sessions es pretén iniciar diverses actuacions, a curt i mig termini, que incideixin en aquestes qüestions. Això significa que s’obre la possibilitat de crear grups motor per impulsar aquelles mesures ( tant per millorar l’eficiència en els tràmits i procediments com per millorar la col·laboració (entre companys, entre serveis, administracions locals, o institucions) que es cregui que són importants o factibles per a la millora del treball de la DGOTUA a nivell intern i extern.

Observacions

Més informació als articles de Scipedia:

https://rdi.dtes.scipedia.com/s/Draft_Rubert_Taya_949693900

https://rdi.dtes.scipedia.com/s/Draft_Rubert_Taya_539891136

Finalitat de l'acció

• Transmetre una visió compartida de missió, objectius i línies de treball.

• Aportar eines de millora de la comunicació interna i externa.

• Generar debat i reflexió per recollir propostes de millora sobre l’acció de la DGOTUA.

Novetats que aporta l'acció

• Es reuneix tot el personal tècnic de totes les unitats de la direcció tant de serveis centrals com de serveis territorials, en una jornada presencial (sumen unes 135 persones).

• És la primera vegada que s’organitza un acte d’alineament en el qual es transmet per part de la direcció la visió dels reptes, les línies de treball i les principals actuacions de la legislatura.

• És la primera vegada que es fa un procés de reflexió i recollida de propostes de les persones treballadores. Les reflexions i el debat han permès anar prenent consciència de demandes, suggeriments i idees per millorar el servei.

• És la primera vegada que es presenta a la DGOTUA l‘eina BRIDGE de comunicació, que permet conèixer l’estil relacional de cadascú i adaptar-se en les comunicacions amb l’equip o amb altres persones i entitats.

Fonaments de la novetat

És la primera vegada que té lloc un esdeveniment d’aquestes característiques.

Coincideix amb la renovació d’una part significativa de la plantilla i amb la implantació definitiva del model híbrid de treball. S’ha considerat que promoure una visió compartida i un alineament de l’equip era bo per generar una major implicació col·lectiva i facilitar la integració de la gent jove incorporada en els darrers anys.

D’altra banda, és la primera vegada que s’impulsa un procés bottom-up de recollida de valoracions i suggeriments. En aquests moments d’eclosió d’eines col·laboratives i d’intel·ligència col·lectiva, s’ha considerat imprescindible recollir la visió i les propostes de tota la base per enfocar l’activitat dels propers anys.

Back to Top

Informació del document

Publicat a 26/05/23
Acceptat a 26/05/23
Presentat el 25/05/23

Volum Direcció General d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Arquitectura, 2023
llicència: CC BY-NC-SA license

Funding: Intern

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos transversals

Governança

Disseny participatiu

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Planificació territorial

Indicadors de seguiment de plans i projectes

Eixos complementaris

Millora organitzativa i de la intel·ligència corporativa

Formació interna

Puntuació document

0

Visites 0
Recomanacions 0

Compartiu aquest document