El 16 de març de 2023 es va celebrar al Districte Administratiu la segona jornada del cicle Com podem connectar millor amb el món local? organitzat per la DGOTUA. Era un cicle intern dirigit al personal tècnic dels cossos superior i de gestió, per alinear objectius i per reflexionar sobre com millorar la seva acció regular.

La primera jornada es va celebrar al setembre de 2022 (vegeu-ne la notícia aquí): s’hi va presentar la visió estratègica de la Direcció General i es va comptar amb aportacions diverses del Departament i del territori.

La segona jornada estava dirigida a fomentar el debat intern i a generar propostes sobre com millorar l’acció i l’efectivitat de les polítiques pròpies i com comunicar-se de manera més efectiva.

Draft Rubert Taya 539891136-image1.jpeg

Acció habitual

En el primer bloc de reflexió, els assistents es van dividir en grups de 6 persones per debatre al voltant de dos eixos:

  • idees per millorar l’eficiència i en els tràmits i procediments
  • idees per millorar la col·laboració (entre companys, serveis, administracions locals, institucions...).

La destil·lació de les idees (a partir de la votació de les millors per part dels assistents) va permetre arribar a conclusions interessants. Per exemple, van sorgir propostes com elaborar guies de tràmits i procediments per a ens locals, simplificar tramitació i eliminar passos entremitjos, descongestionar els serveis tècnics creant un canal de comunicació de novetats legislatives, millorar eines internes com la GEU i augmentar recursos humans, organitzar jornades de reflexió com aquesta també per al personal directiu, millorar la cultura col·laborativa amb espais variats que fomentin la interacció, sintetitzar i fer accessible la documentació a presentar per cada tràmit o generar i actualitzar criteris comuns entre àrees de la direcció.

Innovació

El segon bloc va girar entorn del concepte d’innovació. A partir de la definició i de l’exposició de quin elements requeria, la reflexió es va centrar en tres preguntes

1. Què podem seguir fent?
2. Què puc començar a fer?
3. Què puc deixar de fer?

Cada grup podia donar un màxim de 3 respostes, distribuïdes com es volgués. Van sorgir idees com: treball per objectius i no per horari (alhora que assolir els objectius en la jornada assignada), protocols per fer les tasques comunes entre unitats, fer avaluacions periòdiques, crear un mapa de persones expertes, fer estades de treball col·laboratiu en altres organitzacions, no duplicar feines, crear espais d’equip interns, més visites al territori, predir la càrrega de treball, aplanar l’estructura jeràrquica per consensuar les actuacions, planificar l’estructura des de la base en funció dels recursos disponibles o més transparència, estabilitat i condicions de treball de les persones interines.

Draft Rubert Taya 539891136-image2.jpeg Draft Rubert Taya 539891136-image3.jpeg

Diversitat comunicativa

En la segona part de la jornada es va presentar el model BRIDGE de comunicació, una eina dirigida a analitzar l’estil relacional de les persones per facilitar l’entesa i una bona comunicació interpersonal. Els objectius d’aquesta part de la jornada eren identificar l’estil relacional propi, comprendre les claus de comunicació de cada estil, saber identificar l’estil predominant d’altres i conèixer elements de comunicació no verbal de cada estil.

El BRIDGE classifica l’estil relacional en funció de dos eixos:

  • Ritme vital (en una gradació de reflexiu a actiu)
  • Presa de decisions. El tipus d’informació preferentment captada (en una gradació de racional a emocional).

Els quatre quadrants generats a partir de la intersecció dels eixos permeten definir 4 perfils relacionals en les persones:

  • Terra (ritme lent + presa de decisions racional)
  • Aigua (ritme lent + presa de decisions emocional)
  • Foc (ritme ràpid + presa de decisions racional)
  • Aire (ritme ràpid + presa de decisions emocional)

Cadascú és més o menys afí a cada estil. En pot tenir un de clarament predominant o moure’s a cavall de diversos, amb la qual cosa la manera de relacionar-se pot variar més segons les situacions.

Conèixer l’estil relacional propi i el de les persones de l’entorn ajuda a identificar quins aspectes de fricció o de fluïdesa sorgeixen en les relacions. I també permet ajustar-nos a les necessitats i preferències de cada estil comunicatiu per facilitar la comunicació. A la sessió es va aprofundir en l'autoconeixement de cada estil i en les millors estratègies per comunicar-se amb cadascun dels estils.


Draft Rubert Taya 539891136-image4.jpeg Draft Rubert Taya 539891136-image5.jpeg

Autors

Redactat per: Júlia Rubert i Tayà

Per saber-ne més: Elisabeth Tuà

Back to Top

Informació del document

Publicat a 20/03/23
Acceptat a 20/03/23
Presentat el 20/03/23

Volum Notícies, 2023
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos transversals

Governança

Mecanismes col·laboratius

Disseny participatiu

Eixos complementaris

Millora organitzativa i de la intel·ligència corporativa

Formació interna

Puntuació document

0

Visites 0
Recomanacions 0