Coordinació del projecte: Institut Geològic de Catalunya (IGC)

Altres participants: Ministeri d’Educació i Ciència (cofinançador)

Període: 2007-2010


Objectiu:

Precisar l’exposició a riscos sísmics del nord-est de la península Ibèrica, mitjançant la millora del coneixement d’aspectes fonamentals per a la seva avaluació, com són la caracterització de la sismicitat, l’estructura de l’escorça i el moviment sísmic del sòl a escala regional i local.

Descripció:

El projecte té com a objectiu precisar l'exposició a riscos geoambientals, en particular sísmics, del nord-est de la Península Ibèrica, des dels Pirineus fins a la transició al marge continental i domini Balear, mitjançant la millora del coneixement d'aspectes que són fonamentals per avaluar la perillositat sísmica, entre els quals cal remarcar la caracterització de la sismicitat, l'estructura de l'escorça i el moviment sísmic del sòl a escala regional i local (ciutat de Barcelona).

Els objectius plantejats en aquesta proposta són de dos tipus. Per una part es troben els objectius de caràcter científic fonamental, principalment millorar el coneixement de l’estructura tridimensional de l’escorça a partir d’estudis de tomografia a diferents escales utilitzant registres de soroll sísmic en xarxes sísmiques, i posteriorment utilitzar aquest coneixement de l’estructura en la modelització del moviment del sòl per causa de terratrèmols, mitjançant l’aplicació de tècniques de simulació numèrica de propagació d’ones sísmiques. Els altres objectius són de caràcter més aplicat, amb la proposta d’incorporació de tècniques avançades (selecció de temps d’arribada utilitzant correlació creuada de formes d’ona, localització de terratrèmols utilitzant dobles diferències, etc.) a l’operació de la xarxa sísmica de l’IGC. Aquestes metodologies, que no formen part de l’operació habitual de les xarxes sísmiques regionals, poden millorar de forma notable l’estimació de paràmetres focals de terratrèmols i d’aquesta manera contribuir al millor funcionament dels sistemes d’observació, avaluació i alarma.

Productes derivats:

  • Validació de les metodologies de treball per a l’estudi de l’estructura superficial del sòl i la perillositat sísmica.
  • Esquema de sòls de la ciutat de Barcelona

Projectes relacionats:

  • RISTE-COSTE (estudi dels efectes de terratrèmols i tsumanis en zones costaneres espanyoles)
  • SISPYR (sistema d’informació sísmica del Pirineu)

Referències bibliogràfiques:

Figueras, S., Villaseñor, A., Frontera, T., Olivera, C., Fleta, J., Ruiz, M.; Díaz, J., Gallart, J., Vergès, J. (2006). Analysis of the September 2004 seismic crisis in the area of the 1428 earthquake (I0=IX), eastern Pyrenees (Spain). First European Conference on Earthquake Engineering and Seismology. Paper Number: 1034, Geneva.

R. Secanell, D. Bertil, Ch. Martin, X. Goula, T. Susagna, M. Tapia, P. Dominique, D. Carbon and J. Fleta (2008). Probabilistic seismic hazard assessment of the Pyrenean region. Journal of Seismology, 12, 323-341.

M. Tapia, A. Macau, S. Figueras y P. Franek (2007). Modelización 1D y 2D de la propagación de las ondas sísmicas en el valle de la Cerdaña (Cataluña). 3er Congreso Nacional de Ingeniería Sísmica, Girona.

Tapia, M (2006). Desarrollo y aplicación de métodos avanzados para la caracterización de la respuesta sísmica del suelo a escala regional y local. UPC. ETSECCPB. 355pp.

Cadet, H.; Macau, A.; Benjumea, B. y Figueras, S. (2008). Ambient vibrations measurements in Barcelona for soil characterization (SISNEPI Project). Informe interno, nº GA-009/008 Institut Geològic de Catalunya, 144pp.

Imatge


Comparativa entre la zonació de sòls obtinguda a partir de mesures ambientals geofísiques i el mapa geològic de Barcelona

Comparativa entre la zonació de sòls obtinguda a partir de mesures ambientals geofísiques i el mapa geològic de Barcelona

Back to Top

Informació del document

Publicat a 01/01/08
Acceptat a 01/01/08
Presentat el 01/01/08

llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos instrumentals

Previsió

Sistemes avançats de previsió

Vulnerabilitat territorial

Observació territorial, ambiental i climatològica

Generació de geoinformació de referència

Noves tecnologies i nous serveis de suport

Observació i mesura territorial

Puntuació document

0

Visites 37
Recomanacions 0

Compartiu aquest document