Direcció de projecte: ATM, Autoritat del Transport Metropolità

Altres participants:  Institut Cerdà

Període: agost 2010 – desembre 2010

 

Descripció:

El projecte té com a objectiu l’avaluació d’una mesura prevista en el Pla director de mobilitat: la implantació de carrils bus interurbans.

L’estudi té lloc al carril bus de la C-31 nord a l’entrada de Barcelona.

La finalitat de l’estudi és la identificació dels hàbits d’ús i el perfil d’usuari abans i després de la creació del carril bus. Més concretament, els resultats del treballs es concreten en elaborar paràmetres dels hàbits d’ús següents:

 • L’assimilació del carril bus dels usuaris
 • La captació de demanda per l’efecte del carril bus
 • Modes de transport alternatius

Es consideren dos segments de públic diferenciats que requeriran una anàlisi especifica:

 • Usuaris actuals de serveis interurbans convencionals, que són els més susceptibles de modificar els patrons de mobilitat a partir de l’entrada en funcionament de la mesura.
 • Usuaris de serveis de llarga distància que solen seguir uns patrons de mobilitat més robustos.

La metodologia es basa en el model d’un estudi de concepte amb l’anàlisi del potencial d’ús del nou servei. Es considera la més adequada per a l’objectiu buscat i per la manca de referències reals.

Els objectius de l’estudi es refereixen als hàbits de la mobilitat (freqüència d’ús del servei de transport, combinació amb altres modes de transport, impacte en els hàbits actuals de transport) i al perfil de l’usuari (motius del desplaçament amb autobús, transport usat en el desplaçament fins a l’estació).

  Aquests són alguns dels resultats de l’estudi:

  Sobre l’origen i la destinació:

 • El 76% dels desplaçaments té per origen la comarca del Maresme i el 24% la província de Girona.
 • El 98% dels usuaris enquestats tenen per destinació del desplaçament la ciutat de Barcelona.

  Sobre la freqüència:

 • El 40,5% dels enquestats es desplaça 5 dies a la setmana i el 6,9% es desplaça més de 5 dies a la setmana en transport públic.
 • Gairebé la meitat, 45%, dels usuaris enquestats es desplaça 5 cops per setmana en autobús i un 13,1%, més de 5 cops per setmana.
 • Tot plegat suposa que els usuaris realitzen una mitjana de 3,36 dies a la setmana en transport públic i que la mitjana de viatges en tots els modes en sentit Barcelona és de 3,82 setmanals.


Draft Garcia 119350664-ATM memoria 3-ATM pdM Carrils bus 1.jpg

Sobre el motiu del desplaçament:

 • Prop del 50% dels usuaris dels serveis de transport viari interurbà analitzats es desplacen per motius de treball.
 • Aquest percentatge creix a mesura que l’origen és més proper.
 • De la resta, un 25% es desplaça per estudis, el 8,5% per gestions, un 4,6% per compres i un 3,9 per lleure.
 • La freqüència de desplaçaments de servei de transport públic viari interurbà disminueix en incrementar la distància del desplaçament.

  Sobre les raons de l’elecció modal:

 • La majoria d’usuaris es desplaça en transport públic per comoditat.
 • Un 23,9% no troba aparcament quan arriba a Barcelona, un 17,8% considera que la rapidesa és un element clau i un 16,2% utilitza el servei de transport per economia.
 • A prop d’un 4,4% no disposa o bé d’alternativa o bé de carnet o bé de cotxe.


Draft Garcia 119350664-ATM memoria 3-ATM pdM Carrils bus 2.jpg

Sobre l’impacte del carril bus:

 • El 37,5% dels enquestats ha augmentat la freqüència d’ús del servei de transport els darrers 4 anys.
 • D’aquests, més de la meitat es deuen a nous viatges ja que el 52,6% no realitzaven mai aquest desplaçament en transport públic.
 • Més de la meitat dels usuaris de serveis de transport públic viari interurbà creuen que el carril bus ha contribuït a realitzar més desplaçaments.
 • Tres quartes parts dels usuaris enquestats valoren positivament l’efecte de la mesura.
 • Només un 1,2% dels enquestats valora negativament l’efecte del carril bus interurbà.


Draft Garcia 119350664-ATM memoria 3-ATM pdM Carrils bus 3.jpg

Projectes relacionats:

 • Pla director de mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona
 • Programa de nous serveis públics regulars per carretera del transport de viatgers a la Regió Metropolitana de Barcelona


Draft Garcia 119350664-ATM memoria 3-ATM pdM Carrils bus 4.jpg

  Back to Top

  Informació del document

  Publicat a 01/01/10
  Acceptat a 01/01/10
  Presentat el 01/01/10

  Volum Autoritat del Transport Metropolità, 2010
  llicència: CC BY-NC-SA license

  Descarrega el document

  Per descarregar-te el document original, prem el botó:

  Tradueix el document

  Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

  Categories

  Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

  Edificació

  Sostenibilitat

  Mobilitat de passatgers

  Eficiència energètica per passatgers

  Eixos instrumentals

  Previsió

  Medi ambient i sostenibilitat

  Noves tecnologies i nous serveis de suport

  Indicadors de mobilitat

  Puntuació document

  0

  Visites 28
  Recomanacions 0

  Compartiu aquest document