Destaquem
Projecte LIFE CLIMARK

Direcció del projecte/coordinació de l’activitat: Centre de la Propietat Forestal

Altres participants:

  • Consiglio Nazionale delle Ricerche-Istituto per i sistemi Agricoli e Forestali del Mediterraneo
  • Consorci Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya
  • Oficina Catalana del Canvi Climàtic
  • Universitat de Lleida

Període: Gener 2018 a Novembre de 2021


Descripció

Els boscos europeus tenen un paper crucial en els balanços de carboni a Europa, amb un impacte en la mitigació del canvi climàtic d'un 13% del total de les emissions de la UE com a conseqüència, principalment, de la seva capacitat d'emmagatzematge, fixació de carboni en boscos i productes fusters i per substitució de combustibles fòssils. No obstant això, en els darrers anys s'han observat els primers símptomes de saturació en els embornals de carboni dels boscos europeus, situació que es podria agreujar a mig termini. Per revertir aquesta situació, la gestió forestal multifuncional esdevé una eina clau.


Draft Gil Riba 392713638-image1.png


El projecte es desenvolupa a Catalunya, a escala d'unitat de paisatge (UP), en sis localitzacions on s'apliquen els tractaments combinats d'adaptació/mitigació següents, en funció de les característiques de cada UP:


  • Gestió de masses forestals en fase de regeneració post-incendi (Quercus suber, Pinus halepensis, P. sylvestris, Q. faginea).
  • Gestió forestal en boscos adults (Q. suber, P. halepensis, P. sylvestris, P. nigra).
  • Plantacions forestals i agroforestals.
  • Pràctiques de gestió amb impacte sobre el carboni al sòl.
  • Gestió estratègica de prevenció d'incendis forestals.

Draft Gil Riba 392713638-image2.png


Finalitat de l'acció

- Contribuir a la mitigació i adaptació al canvi climàtic, augmentant la capacitat d'embornal i la protecció dels estocs de carboni als boscos mediterranis promovent una gestió multifuncional amb la creació d'un mercat de crèdits climàtics.

- Mantenir i millorar la capacitat mitigadora dels boscos de l'Europa mediterrània.

- Dissenyar un mercat local de crèdits climàtics com a eina per incentivar una gestió forestal multifuncional.

- Sensibilitzar, capacitar i proveir d'eines tots els actors interessats en la compensació d'emissions mitjançant crèdits climàtics.


Draft Gil Riba 392713638-image3.png


Novetats que aporta l'acció

Integrar quatre conceptes en la definició del concepte crèdit climàtic: fixació de carboni, optimització del consum d'aigua, conservació de la biodiversitat i reducció del risc d'incendi, i donar-li valor en termes monetaris.


Draft Gil Riba 392713638-image4.png


Fonaments de la novetat

Aplicar diferents pràctiques de gestió forestal en diverses parcel·les i avaluar el seu impacte en termes no només de fixació de carboni, sinó també de vectors clau al bosc com són l'aigua, la biodiversitat i els incendis, i traduir els resultats obtinguts en termes monetaris mitjançant la definició d'un crèdit climàtic. En paral·lel, fer una anàlisi dels interessos dels possibles compradors del crèdit climàtic, de forma que sigui possible dur a terme almenys una operació de compra venda de crèdits climàtics.

Per saber-ne més

Més informació: Luis Guitard Sein-Echaluce


Back to Top

Informació del document

Publicat a 25/11/20
Presentat el 25/11/20

Volum Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, 2020
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Canvi climàtic i energia

Mitigació

Adaptació

Eixos instrumentals

Observació territorial, ambiental i climatològica

Observació dinàmica

Previsió

Medi ambient i sostenibilitat

Vulnerabilitat territorial

Aspectes jurídics i institucionals

Cooperació entre ens

Eixos transversals

Anàlisi economicofinancera i instruments econòmics

Instruments econòmics en relació a la gestió ambiental i la conservació de la biodiversitat

Puntuació document

0

Visites 0
Recomanacions 0

Compartiu aquest document