Resum

En el marc del projecte s’ha dut a terme la rehabilitació energètica de la façana sud de l’edifici plurifamiliar d’habitatge social de la promoció Ronda Arraona 29-31 de Sant Quirze del Vallès mitjançant [...]