Resum

Les plantes tenen una resistència variable a l'ozó i, en conseqüència, el seu increment pot canviar la composició d'espècies d'un territori. 

L'ozó disminueix el [...]