El projecte Interreg Europe “European regions toward circular economy (CircE) 2017-2021" (PGI02398) està finançat amb el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea. El CircE té com a principal repte detectar les oportunitats i les barreres d’implantar polítiques d’economia verda i circular en sectors econòmics líders identificats en les Estratègies regionals d’especialització intel·ligent.

El projecte, a més, identificarà polítiques sectorials específiques, instruments i projectes tècnics de millora que es poden aplicar des de les administracions públiques per accelerar la transició de cada sector cap a l’economia circular.

És un projecte liderat per la Regió de Lombardia i el Govern de Catalunya és un dels 8 membres del partenariat.

Objectiu General i Finançament

L’objectiu general del projecte és intercanviar informació sobre oportunitats i barreres que poden haver-hi  a l’hora d’implementar polítiques i/o instruments polítics d’economia circular en diferents sectors econòmics.

El projecte s’emmarca dins l’anàlisi, que està portant a terme la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat, juntament amb ACCIO, d’avaluació dels beneficis que es poden derivar d’implantar l’economia circular als sectors econòmics líders de Catalunya. Aquesta tasca s'està fent a través de la implantació de l’eina "Delivering the circular economy" desenvolupada per  la Fundació Ellen Macarthur (FEM), institució de referència internacional en economia circular i de la qual la Generalitat n’és membre regional.

El projecte també ha de servir per sensibilitzar a empreses i agents implicats perquè integrin l’economia circular.

 

Altres socis del projecte:

  • El líder del projecte és la regió de Llombardia (Itàlia).
  • Província de Gelderland (Països Baixos).
  • London Waste and Recycling Board (Anglaterra).
  • cd2e de la regió Hauts-de-France (França).
  • Marshal’s Office de la regió de Baixa Silesia (Polònia).
  • Ajuntament de Sofia (Bulgària).
  • Associació de 178 municipis d’Eslovènia.

Finançament i rol del Departament

El projecte ha estat aprovat durant la segona convocatòria del Programa de cooperació territorial INTERREG EUROPE 2014-2020 i té un pressupost total de 1.892.771 euros.

El finançament corresponent al Departament de Territori i Sostenibilitat és de 226.845 euros, cofinançat al 85% pel programa Interreg Europe.

Durada i calendari

La durada del projecte és del 01/01/2017 fins al 30/06/2021.

  • Fase 1: any 2017-2019. Intercanvi d’experiències i disseny del Pla d’acció: fase dedicada a l'intercanvi d'experiències de polítiques i a la preparació de la implementació de les lliçons apreses.

Al final d'aquesta fase, cada regió sòcia haurà de presentar un Pla d'acció per a la integració de les lliçons apreses durant la cooperació en les seves polítiques regionals i/o programes.

Els plans d'acció hauran de identificar les mesures que s'han d'integrar, el cronograma, les fases de la implementació, els actors responsables, els costos (si n'hi ha) i les fonts de finançament. Els membres socis hauran de involucrar activament els actors regionals rellevants en totes les activitats.

 

  • Fase 2: any 2019-2021. Implementació del Pla d’acció. Any 2019-2020: fase dedicada al seguiment, per cada regió sòcia, de l’execució de les accions planificades en el Pla d’acció definit en la fase 1.

Aquest seguiment té lloc principalment en el context de cada regió. No obstant això, l'associació interregional podrà organitzar activitats conjuntes en aquesta fase de seguiment per continuar el seu procés d'aprenentatge.

Activitats realitzades

Reunió d’inici (kick-off meeting)del projecte Interreg Europe a Milà, Itàlia (2/02/2017)

 

Codi del projecte

Projecte CircE, Interreg Europe 2014-2020, Número: PGI02398


circe finançament


Redactat de la noticia

Redactat per: Ingrid Vives Rubio

Per saber-ne més: Àrea de Desenvolupament Sostenible


Back to Top

Informació del document

Publicat a 01/03/17
Acceptat a 01/03/17
Presentat el 01/03/17

Volum Notícies, 2017
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Producció i consum sostenible

Ecodisseny i compra pública ambientalitzada

Eixos instrumentals

Transferència

Mecanismes de transferència del coneixement de la recerca i la innovació

Localització

Puntuació document

0

Visites 45
Recomanacions 0

Compartiu aquest document