L'Aigua en temps real

L’Aigua en temps real (http://aca-web.gencat.cat/aetr/vishid) aporta informació en temps real de les pluges i els seus efectes en el sistema fluvial català. A més, es poden consultar les dades que aporten les estacions meteorològiques i les diferents estacions d'aforament que hi ha en el rius de Catalunya.

L’inici d’aquest desenvolupament es remunta vint anys enrere, quan l’UB dins d’un projecte europeu va adquirir el radar de Vallirana; posteriorment, amb la creació de l’SMC es va decidir apostar per la implantació d’una xarxa de quatre radars que densifiqués la xarxa Aemet. En paral·lel, es desenvolupaven xarxes de telemetria meteorològiques i hidrològiques, i va ser l’SMC el que va integrar i racionalitzar aquestes xarxes amb pluviòmetres amb transmissió en temps real.

Més endavant l’UPC amb el seu grup CRAHI1 va considerar l’oportunitat d’avançar en la integració en temps real les dades de pluviometria i les de radar, situant al capdavant del desenvolupament mundial aquesta aplicació hidrològica del radar.

ACA, SMC i CRAHI van participar en un consorci amb el projecte europeu Imprints2, que ha pogut establir els avisos d’inundacions per tot Europa en conca petita (superior a 1 km2). Aquesta eina europea es diu EFAS3 i la desenvolupa i explota el Joint Research Centre.4

L’ACA, amb la col·laboració de l’SMC va contractar l’empresa Hyds5 per executar una eina l’AETR (Aigua en temps real) que facilités a qualsevol persona accedir a aquestes anàlisis. En particular, avisa sobre els riscos de crescuda en cada petita riera de Catalunya, i ho presenta en el mapa que tothom pot consultar. En particular aconsegueix:

 

  1. Sincronitzar múltiples eines en temps real gestionades per organismes diferents.
  2. Millora automàtica i en temps real de la qualitat de la imatge radar i classificació de les pluges (això inclou molts algoritmes complexos que són novetat mundial).
  3. Detecció de fallides en pluviòmetres i anulació de mesures errònies.
  4. Fusionar radar i pluviòmetres.
  5. Previsió de evolució de la pluja a 2 hores i alerta de pluja a riu també amb aquesta previsió temporal (ambdues són fites pel que fa a totes les aplicacions existents al món).

  Aetr es va inaugurar al juny del 2011 i fins ara ha funcionat pràcticament tots els dies, amb un suport mínim d’administració i manteniment.

Una part dels algoritmes s’executen a l’SMC i una altre part a l’ACA, tot i que la visualització està centrada en la eina web Aetr en la qual s’ha potenciat molt el seu ús de cara a la ciutadania.


Visites al web en imatges

Visites al web


Visites al web

Actualment s’han enregistrat unes 50 visites diàries, que s’incrementen a 500 o 1.000 en casos de pluges intenses, con l’episodi que dóna peu a aquest article.

Les visites arriben bàsicament de Barcelona, de l’entorn català, d’Espanya, però també de molts països d’arreu del món, com es pot comprovar en el mapa d’accessos a l’aplicació.

CRAHI: Centre de Recerca Aplicada en Hidrometeorologia

http://www.crahi.upc.edu/

IMPRINTS: IMproving Preparedness and RIsk maNagemenT for flash floods and debriS flow events

http://www.crahi.upc.edu/imprints/

EFAS: European Flood Awareness System https://www.efas.eu/

JRC: Joint Research Center https://ec.europa.eu/jrc/

HYDS: Hydrometeorological innovate solutions http://www.hyds.es/


Procedència visites


Autors

Redactat per: Enrique Velasco Cabré i Marga Torre. Per saber-ne més: Enrique Velasco Cabré


Back to Top

Informació del document

Publicat a 29/04/15
Acceptat a 29/04/15
Presentat el 29/04/15

Volum Notícies, 2015
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Gestió i planificació de l'aigua per a un ús sostenible

Gestió de la demanda i dels recursos hídrics

Eixos instrumentals

Noves tecnologies i nous serveis de suport

Sistemes d'informació ambiental

Localització

Puntuació document

0

Visites 38
Recomanacions 0

Compartiu aquest document