El context

La variabilitat i la incertesa són problemes inherents a la conservació de carreteres. Aquestes dues situacions es reflecteixen en els grans desviaments que acaben produint-se en un projecte en relació amb les planificacions. És un àmbit complex, d'una elevada càrrega de treball habitual a la qual s’ha d’afegir l’augment de les exigències de la ciutadania i les administracions. Aquesta situació deriva en colls d’ampolla i crea la necessitat de fer a la vegada múltiples tasques.

També l’entorn tecnològic propicia uns canvis que demanen més flexibilitat, més agilitat, sostenibilitat sense perdre l’eficiència i establir un diàleg entre usuari i entorn.


La conservació en etapes


Agile

Una de les eines que pot gestionar aquesta necessitat d’evolució és l’AGILE, que es basa en quatre pilars fonamentals.

 1. Valorar els individus i les relacions socials més que no pas els processos i les eines.
 2. Prioritzar l’hàbit de comprovar el producte funcionant més que l’acumulació excessiva de documentació sobre el producte.
 3. Col·laborar amb el client i mantenir una relació propera i col·laborativa.
 4. Respondre àgilment davant qualsevol canvi o imprevist i no necessàriament vincular-se de manera inamovible al pla establert.

 

Aplicar AGILE comporta complir aquests 12 principis

 1. La prioritat és la satisfacció del client i sempre informar de l’estat del procés.
 2. Els requisits del projecte poden canviar, fet que no es veurà com un problema, sinó com un avantatge competitiu.
 3. Lliuraments de manera periòdica i en períodes curts.
 4. L’equip ha de treballar de forma conjunta i coordinada.
 5. Es prioritari motivar l’equip, confiar-hi i proporcionar-li recursos i suports.
 6. Les reunions Scrum són el mètode més efectiu per comunicar-se.
 7. L’èxit depèn del producte final si funciona i és satisfactori.
 8. Els processos han de ser sostenibles, tant pel que fa a recursos materials, com a la gestió del temps i el ritme de treball.
 9. En tot el procés o etapa ha de prevaldre l’excel·lència tècnica.
 10. Preval la llei de la simplicitat: menys és més.
 11. L’organització dels equips és essencial per obtenir un bon disseny.
 12. Els temps per a la reflexió i buscar millores és necessari i igual d’important que la resta de fases.


AGILE en la conservació de vies d’alta capacitat, Servei Territorial de Carreteres

D’entre tots els principis de la conservació de vies d’alta capacitat,  cal destacar per a la seva aplicació:

 • Individus (persones) i iteracions més que sobre els processos i eines.
 • Producte o servei funcionant més que sobre la documentació extensiva.
 • Col·laboració amb el client més que negociació contractual.
 • Resposta davant el canvi més que seguir un pla.

I l’esquema que queda amb aquesta aplicació és  el que es mostra en la figura en la qual destaquen els tres pilars de la tècnica àgil SCRUM per assimilar els tres pilars bàsics i intrínsecs a la conservació de carreteres: persones, iteracions (cicles de treball) i la importància i la quantitat d’informació.


Gestió a l'Agile


Àmbit d’aplicació a l’àrea de conservació de vies d’alta capacitat

Pel que fa a tot un contracte, s’aplica a totes les fases: inici, planificació, execució i seguiment i control. En projectes grans cada fase del cicle es gestiona a través de grups de processos. Els projectes impulsats per canvis poden dividir-se en fases i, desprès, en llançaments i iteracions més petites dins de cada fase.

Quant a projectes impulsats per canvis o de difícil planificació, s’estableix en el seu cicle de vida per ser iteratius, incrementals o adaptables. I per tipologia s'aplica a diferents tipus de projectes, com es veu a les imatges.

Resultats

  La millora de les planificacions, com s’observen en la figura, permet optimitzar recursos que es destinen a fer projectes de gran valor afegit que, alhora, impacten en la millora de les planificacions.

 

Evaluació desviacions programacions

i l’impacte en  la millora de les incidències.

Indicadors de qualitat
Taula indicadors de qualitat


Gestió àgil del canvi


Projectes complexos

Projectes complexos


Projectes caòtics

Projectes caòtics


Projectes de baixa definició

Projectes de baixa definició


Autors

Redactat de la noticia: Jesús Uclés i Marga Torre

Per saber-ne més: Jesús Uclés

 

Back to Top

Informació del document

Publicat a 14/06/19
Acceptat a 14/06/19
Presentat el 14/06/19

Volum Notícies, 2019
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Xarxa viària

Nova tecnologia d'explotació

Manteniment expert

Localització

Puntuació document

0

Visites 101
Recomanacions 0

Compartiu aquest document