Procediment

S’aplica LEAN davant de la necessitat de controlar la variabilitat pròpia dels treballs de manteniment, aprofitant la similitud que existeix amb el mon industrial s’assimilen “activitats” a “processos”, i treballant per projectes que desenvolupen equips àgils d’alta autonomia i operativitat. A aquests projectes se’ls aplica de manera iterativa sistemes de millora de processos i optimització de recursos. També s’analitzen els resultats assolits, aconseguint de pas una gran traçabilitat de les operacions dutes a terme.


Image_Lean_2

La gestió LEAN consisteix a augmentar el valor reduint els malbarataments, i d’aquesta manera el primer principi LEAN és “valor”, que ve definit pel “client”. La conservació ha d’aportar valor al seu client, que té tres cares i és dinàmic: mantenir el valor patrimonial de la infraestructura, fluïdesa i seguretat a l’usuari i l’orientació al ciutadà que demana la pròpia administració pública.

La “cadena de valor”, que és el segon principi LEAN, s’estructura en dos programes de projectes, “ordinari” i “de millora”, que segueixen criteris de planificació tècnica, d’innovació, col·laboració, transparència i sostenibilitat. El primer agrupa activitats generalitzades amb alta definició i rigidesa, i el segon és més flexible i engloba activitats amb un objectiu específic d’alt valor afegit.

El tercer i quart principi són el binomi “Flux – Pull”, que correspon a la cadena de valor posada en moviment, i que organitza les activitats anteriors per projectes subjectes a un pla (gestió tradicional en cascada) i projectes subjectes a canvis (gestió AGILE). Aquests projectes es desenvolupen “just in time” i s’estructuren segons la seva naturalesa, requeriments, “stakeholders” (part interessada) clau, així com tenint en compte les interdependències entre ells.

Finalment s’aplica el principi “perfection” de millora continua a través de processos estandarditzats, aplicant el cicle de Deming PDCA i buscant la causa primera en la resolució de problemes.

Tot aquest sistema de gestió LEAN en els Contractes de Conservació Integral de Carreteres requereix d’una actitud proactiva per part de les persones implicades, requereix d’actuacions curatives, preventives i predictives, i es recolza en dades.

Atesa la gran importància de les “dades” i el seu tractament,  s’ha d’anar desenvolupant un sistema de sensorització digital de la carretera. També s’ha tingut la necessitat d’incrementar el número d’indicadors, i s’ha passat dels tres indicadors inicials als tretze indicadors principals i altres de secundaris actuals.

Els resultats es poden veure en infografia que acompanya la descripció.

 

Image_Lean_1


Autor

Redactat de la noticia: Jesús Uclés

Per saber-ne més: Jesús Uclés


Back to Top

Informació del document

Publicat a 20/12/19
Acceptat a 20/12/19
Presentat el 20/12/19

Volum Notícies, 2019
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Xarxa viària

Nova tecnologia d'explotació

Manteniment expert

Localització

Puntuació document

0

Visites 4
Recomanacions 0

Compartiu aquest document