Destaquem
Projecte DECISIVE


ARC_DECISIVE_logo


#M2018

Participant del projecte: Agència de Residus de CatalunyaAltres participants: el projecte el desenvoluparà un consorci internacional format per 13 socis. El coordinador del projecte és Irstea (institut de recerca francès).

UAB (Catalunya), Aarhus University (Dinamarca), Universitat TUHH (Alemanya) , Fundació ENT (Catalunya), ITS Energy (Itàlia), A&T 2000 (Itàlia), Aeris (Catalunya), ACR+ (Bèlgica), PSUtec (Bèlgica), SUEZ Environnement (França), GEOMAR (Alemanya) i REFARMERS (França).

Període: setembre de 2016 – febrer de 2021

Descripció

Draft Gil Riba 547933885-image1.png


El projecte DECISIVE proposa canviar l'actual metabolisme urbà de la matèria orgànica (aliments, plantes, etc.), de l'energia i dels bioresidus per a una economia més circular i avaluar els impactes d'aquests canvis en tot el cicle de la gestió de residus.

Objectiu

El repte és passar d'una 'caixa gris' urbana que implica principalment importació d’aliments i gestió extraurbana de residus, a una organització cooperativa de xarxes intra i periurbanes que facilitin la valorització dels bioresidus en un esquema circular, descentralitzat i local, mitjançant la producció d'energia i bioproductes.

El projecte DECISIVE desenvoluparà i demostrarà solucions ecoinnovadores, adreçades als operadors de residus i als serveis públics, consistents en:

  • Una eina de suport a la presa de decisions per planificar, dissenyar i avaluar xarxes eficients de gestió descentralitzada de bioresidus en àrees urbanes.
  • Un digestor anaeròbic ecodissenyat a microescala i processos de fermentació en estat sòlid.

Les noves metodologies i eines s’implementaran i provaran en dos llocs pilot a les àrees de Lió (França) -on el sistema s’implementarà a una zona agrícola urbana per provar l’acoblament entre bioresidus i conreus urbans- i Catalunya, on s’espera provar en context urbà els bioresius procedents de les llars.

Com aquestes proves pilots seran monitoritzades al detall, s’espera determinar els beneficis ambientals, socials i econòmics i provar el concepte teòric en situacions concretes.

S'espera que el nou paradigma de gestió de residus incrementi la sostenibilitat en el desenvolupament urbà, mitjançant:

  • La promoció del coneixement entre la ciutadania sobre els costos i els valors dels residus.
  • La promoció de la producció d'energia renovable i la utilització en la ciutat.
  • El desenvolupament d'una aproximació industrial i ecològica que pot promoure la integració entre les àrees urbanes i periurbanes, mitjançant la provisió de valuosos subproductes agronòmics per al desenvolupament de l’agricultura urbana i, per tant, millorant el balanç dels residus i els productes orgànics a la ciutat.
  • El desenvolupament de noves oportunitats de negoci i llocs de treball.

A banda del procediment, la tecnologia i les proves associades a la fermentació en estat sòlid (FES) són l’altra part innovadora del procés que es durà a terme a la UAB.

La FES pot ser una eina innovadora per gestionar residus en el marc de l’economia circular i comprovar les possibilitats del digest com a font de bioproductes. En el camp tecnològic pot donar lloc a aspectes més concrets com l’escalat de la solució i la seva viabilitat econòmica i ambiental.

Any 2017

Algunes de les actuacions dutes a terme durant l’any 2017 han estat:

  • La presentació en juliol de DECISIVE com a eina de suport a la presa de decisions.
  • La Jornada d’octubre, “Closing the loop: challenges for the future food waste valorisation”. Aquest esdeveniment es va organitzar per la Universitat Tecnològica d'Hamburg, TUHH, i fou seguit d'una visita al poble ecològic Lübeck-Flintenbreite.
  • Al llarg de l’any es va construir la metodologia que ha de seguir l’eina.

Any 2018

Pel que fa a l’any 2018, les activitats desenvolupades són:

Draft Gil Riba 542110736-image2.jpeg

El passat dia 26 d’abril l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) va organitzar la Jornada “A Decentralised Approach to Municipal Biowaste Management” oberta a tots les persones interessades, per donar a conèixer el projecte Horizon 2020 DECISIVE (A DECentralIzed management Scheme for Innovative Valorization of urban biowastE) així com altres projectes de recerca al voltant de la gestió dels residus orgànics municipals que s’estan duent a terme a Catalunya.

La Jornada es va celebrar al Campus de Bellaterra de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) en el context de la quarta Assemblea General del Projecte, en la qual uns 60 participants representants de la Universitat, d’entitats de recerca i del sector de gestió de residus municipals van assistir a la conferència.

Imatges

ARC_DECISIVE


ARC_DECISIVE-2

Per saber-ne més

Responsable: Teresa Guerrero

Back to Top

Informació del document

Publicat a 06/11/20
Presentat el 03/11/20

Volum Agència de Residus de Catalunya, 2020
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos instrumentals

Tècniques de disseny, construcció i manteniment d'infraestructures

Infraestructures relatives a la gestió i tractament de residus

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Prevenció, minimització i tractament de residus

Valorització de residus no aprofitables com a subproductes

Optimització dels processos de tractament de residus

Valorització de materials

Recollida i tractament de residus

Localització

Puntuació document

0

Visites 7
Recomanacions 0

Compartiu aquest document