Destaquem

Servei Metereològic de Catalunya

Introducció

La caracterització i el pronòstic de les situacions sinòptiques millora amb una densa xarxa de radiosondatges, atès que es disposa d’una informació molt acurada de l’estat real de l’atmosfera a tot el planeta a un moment determinat. La mesura de diferents variables meteorològiques a l’atmosfera mitjançant radiosondatge necessita un equipament específic i d’alta tecnologia, en què es poden distingir: el globus, la radiosonda i l’estació receptora. Amb la xarxa de radiosondatges s’obté un conjunt tridimensional d’informació: temperatura de l’aire, pressió atmosfèrica, humitat relativa i vent, a la vertical dels diferents punts de llançament. Els resultats serveixen per inicialitzar els models numèrics de predicció del temps.

A partir d’ara, el personal especialitzat responsable del radiosondatge de Barcelona s’encarregarà de reomplir les sondes i els globus del nou equipament, així com de dur a terme les tasques bàsiques de manteniment. Així mateix, en cas que qualsevol incidència impedís fer el llançament de forma automàtica, el sistema està preparat per continuar fent les tasques manualment.

Els avantatges del nou mètode són que el sistema automàtic homogeneïtza els sondatges, fent-los sempre de la mateixa manera, i que disposa de total autonomia durant 6 dies, la qual cosa equival a 12 radiosondatges.

El robot té diferents components, d’entre els quals cal assenyalar:

1. El carrusel que està format per 12 mòduls contenidors on s’allotgen les radiosondes i els globus. Cada mòdul infla automàticament el globus (en el cas de l’SMC de 350, g) i gestiona el llançament de cada unitat de forma independent.

2. El tub de llançament, que té un diàmetre de 2 m i una altura de 3’5 m, i és emprat per inflar i alliberar els globus quan es rep l’ordre de llançament de la posició de treball, girant el carrusel per col·locar el mòdul seleccionat a la posició de sortida del tub de llançament. El globus s’infla i, si passats uns minuts es comprova amb els detectors que no es desinfla, s’obre el sostre alliberant el globus.

3. Posició de treball constituïda per un PC i un comprovador del bon funcionament de les sondes abans de ser usades.


Xarxa Metereològica Mundial

Juntament amb el radiosondatge de Barcelona, s’efectuen simultàniament prop de 1.300 radiosondatges arreu del món. Per tant, s’obté una mesura tridimensional de l’estat meteorològic dels nivells baixos del conjunt de l’atmosfera dos cops al dia. Aquesta informació resulta vital per poder inicialitzar els models numèrics de predicció del temps, els quals són la base de la predicció meteorològica moderna. Les dades obtingudes amb el radiosondatge també permeten calcular el que es coneix com a índexs d'inestabilitat, molt útils per avaluar la probabilitat de la formació de tempestes i fenòmens de temps sever. Una altra aplicació de les dades del radiosondatge és l’estudi d’episodis de dispersió de contaminants, atès que els factors que hi intervenen són el caràcter de l’estratificació, el vent i les característiques de la font emissora.

Al web de l’SMC es poden consultar diàriament les dades del radiosondatge de Barcelona.


Autors

Redactat per: Marga Torre i Roger Vendrell

Per saber-ne més: Roger Vendrell


Back to Top

Informació del document

Publicat a 11/04/14
Acceptat a 11/04/14
Presentat el 11/04/14

Volum Notícies, 2014
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Meteorologia

Millora de la qualitat de la predicció

Localització

Puntuació document

0

Visites 4
Recomanacions 0

Compartiu aquest document