Canvi d'imatge de la web del CIMNE

Al CIMNE es van proposar canviar la imatge de la web per aconseguir:

 

 • Millorar la imatge de CIMNE
 • Donar una millor visibilitat de la dimensió i de totes les activitats que es fan al CIMNE  que, a vegades, amb pàgina antiga, quedaven emmascarades.
 • Emprar el potencial de les eines que CIMNE desenvolupa per al seu profit, a la vegada que permeten provar el seu potencial en un entorn real.
 • Millorar la part de la intranet de la web perquè cada departament, grup, curs, etc., estigui representat i que pugui gestionar la seva parcel·la.

  Per assolir aquests objectius es va crear un grup de treball format per dissenyadors, personal tècnic i directiu que durant un temps van anar analitzant l’estructura i el contingut i, a més, van tornar a dissenyar les eines de construcció de la web per tenir-la en una data determinada.

Es va actuar principalment als camps següents:

 • Millorar l’aspecte i la imatge de la web amb una plantilla i una distribució més modernes.
 • Millorar la presentació de la pàgina d’entrada: millorar imatges, linies, colors, moviment, etc.

  L’anterior pàgina web tenia molta informació acumulada al llarg del temps a la seva pàgina principal, la informació estava desendreçada i era excessiva a primer cop d’ull. L’objectiu era endreçar-la, completar-la, estructurar-la i mostrar una imatge d’entrada clara que manifestés poques coses en primera instància i que emfastitzés els esdeveniments més importants.

Un dels objectius era permetre que aquests contingut sigui dinàmic i s’actualitzi freqüentment. I permetre a la vegada poder trobar a la web tota l’estructura de CIMNE i totes les activitats que s’estan duent a terme en un moment determinat.

Millora de l’estructura de continguts:

 • Fonamentalment simplificant continguts i destacant els més importants. Evitar la desinformació per l’excés d’informació que apareixia quan s’entrava a l’anterior web.
 • Els continguts de la web antiga s’havien anant actualitzant al llarg del temps, amb la qual cosa quedava, finalment, de forma desorganitzada. Així mateix, l’estructura de CIMNE en aquests darrers anys ha anat canviant i l’antiga web no era capaç de recollir tots aquells canvis.
 • Alguns dels canvis importants que s’han produït en els darrers anys com la creació de les Aules CIMNE, la creació de les darreres empreses spin Off o l’obertura de les delegacions no estaven reflectides.


Draft Garcia 577139281-CIMNE-nova-web-del-CIMNE-CIMNER noticia 9 imatge 2.jpg


Companies


Fraktalis, plataforma de col·laboració

Millora de fraktalis:

D’altra banda, el que es volia provar era l’eina emprada, fraktalis,(www.fraktalis.com ) emprant la web com a taula de proves per fer-hi millores. De fet, arran dels treballs fets en el desenvolupament d’aquesta web, ens ha permès lliurar una nova versió que té moltes millores en relació amb l’anterior.

Fraktalis és una plataforma de col·laboració que permet crear espais virtuals per reflectir a la web l’estructura d’una organització. Mitjançant l’ús d’aquesta eina tractem de crear una xarxa interna d’espais web en què cada part del CIMNE reflectida pugui anar gestionant i actualitzant les seves dades. Un cop a dins de la intranet (mitjançant un usuari/clau) podem accedir als menús d’administració que permeten fer aquestes tasques.

D’acord amb això, l’objectiu és poder tenir tota l’estructura del CIMNE a la web i després, des de la intranet del sistema, que cada administrador de l’espai corresponent pugui gestionar les seves dades.

Una ullada ràpida de la web ens permet observar els apartats següents:

 • L’apartat de què és el CIMNE i quina és la seva missió i trajectòria, el podem trobar enl’apartat About.
 • Després observem l’estructura organitzativa del CIMNE a CIMNE in the world en què es reflecteix la creació a les Aules CIMNE amb la presència a d’altres parts d’Espanya, així com a d’altres països, fonamentalment d’Amèrica llatina, com Argentina, el Salvador, Mèxic, Veneçuela, Colòmbia, Perú i Xile.Un altre aspecte que hi ha a aquest apartat són les noves delegacions del CIMNE que s’han creat en aquests darrers anys, com són les que hi ha a Castelldefels (Campus UPC), Terrassa, Madrid, Eivissa i les internacionals de Washington DC (EEUU), Santa Fe (Argentina), Singapur (República de Singapur), Beijing i Shanghai (Xina).

 

Draft Garcia 577139281-CIMNE-nova-web-del-CIMNE-CIMNER noticia 9 imatge 3.jpg


Videos i publicacions a la web

Una altra tasca era incloure vídeos i publicacions que s’anaven recopilant i no tenien un espai definit a la web antiga. Per assolir aquest objectiu s’han habilitat dues zones de vídeo library i altra d’específica amb el catàleg que s’edita cada cert temps.

 • Un altre apartat de la web s’ha reservat a esdeveniments, en el qual hem tractat de reflectir les activitats més característiques que organitza el CIMNE, fent èmfasi especial als congressos, que és una activitat que porta organitzant des de fa molts anys i diferents cursos i seminaris que s’imparteixen. Des de l’apartat cursos, per exemple, hi ha accés a la informació de tots els cursos en línia impartits i si accedim amb el nostre usuari i mot de pas i estem matriculats al curs, el podem rebre mitjançant aquesta web.


Draft Garcia 577139281-CIMNE-nova-web-del-CIMNE-CIMNER noticia 9 imatge 4.jpg


Apartats de la web

 • La part corresponent a la recerca està formada per dos apartats fonamentals, un es subdivideix de forma temàtica en els diferents departaments de recerca i l’altre, que no té un enllaç directe, al catàleg anual de projectes per departament. Cada departament té assignada la seva pròpia àrea dins de la web. Els administradors de cada departament poden accedir a la intranet i modificar les dades corresponents al seu departament.
 • A l’apartat de personal (people) es volia tenir una accés directe a la informació de la gent que treballa al CIMNE per poder-hi contactar. Aquest apartat és fonamentalment pràctic , ja que molta gent usa el directori per accedir ràpidament a les dades i, per això, està en primera línia. Ara s’està treballant en fer un directori més elaborat que permeti accedir al perfil personal i dades de les persones que treballin a l’empresa.

  Més endavant, però no menys important, hi ha la pàgina de transferència tecnològica. En aquest apartat, hi apareixerà, per una banda, la llista dels productes ja consolidats que han sorgit dels projectes de recerca, les empreses Spin Off creades al voltant de CIMNE i, finalment, una llista de socis tecnològics que han participat en algun dels seus projectes.

Finalment, hi ha la llista de les societats científiques en què el CIMNE participa, alguna de les quals  es va crear a instància del CIMNE.

 

Draft Garcia 577139281-CIMNE-nova-web-del-CIMNE-CIMNER noticia 9 imatge 5.jpg


Conclusió

La web nova ha servit, indirectament, per millorar l’eina fraktalis, però fonamentalment ha contribuït a millorar la imatge i a donar més visibilitat sobre totes les activitats que s’hi fan.


Autors

Redactat per: Marga Torre i Pere-Andreu Ubach

Per saber-ne més: Pere-Andreu Ubach


Back to Top

Informació del document

Publicat a 08/04/13
Acceptat a 08/04/13
Presentat el 08/04/13

Volum Notícies, 2013
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos instrumentals

Noves tecnologies i nous serveis de suport

Comunicació amb l'usuari

Localització

Puntuació document

0

Visites 44
Recomanacions 0

Compartiu aquest document