Destaquem

Institut FLUMEN

Introducció

El dia 17 d’octubre de 2012 es va publicar al DOGC la creació de l’Institut Flumen, que és un institut universitari de recerca de titularitat mixta entre el Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria (CIMNE) i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

El proppassat 16 de gener es va celebrar l’acte de presa de possessió de Josep Dolz com a director de l’Institut Flumen.

L’Institut Flumen té com a objectiu desenvolupar activitats de recerca, assessorament, formació i transferència de tecnologia en els camps de la Dinàmica fluvial i l’Enginyeria hidrològica. Flumen es va crear, fa més de quinze anys, com a grup de recerca interdisciplinar, format per persones amb titulació amb enginyeria de l’UPC i biologia de les universitats de Barcelona i Lleida.

Les línies de recerca que actualment desenvolupa l’Institut són:

Hidrodinàmica de rius:

 • L’ocupació i l’ús del territori (infraestructures, urbanització) en relació amb el risc per inundació.
 • Transport sòlid i geomorfologia fluvial.
 • Transport de substàncies no reactives.
 • Recuperació d’entorns fluvials degradats.
 • Preservació/recuperació de zones humides.

  Hidrologia urbana:

 • Carga contaminant de l’escolament pluvial urbà.
 • Drenatge pluvial urbà: xarxa de clavegueram/flux en carrers. Embornals.
 • Risc associat al flux en vies urbanes.

  Dinàmica d’embassaments:

 • Hidrodinàmica
 • Comportament tèrmic
 • Sedimentació
 • Nutrients
 • Impacte dels embassaments en la dinàmica fluvial. Mesures correctores.

Hidràulica de preses:

 • Dissenys innovadors en sobreeixidors.
 • Vessament per coronació.

Explotació de canals de reg:

 • Algoritmes per al control automàtic.
 • Estructures de control i magatzematge lateral.

Interacció fluid-sòl-estructura:

 • Nous mètodes numèrics basats en la integració de tècniques de particles, mètode d’elements discrets i mètode d’elements finits.
 • Estudi de l’estabilitat i seguretat de construccions sota accions  ordinàries i extraordinàries induïdes per l’aigua.


Autors

Redactat per: Marga Torre i Pere-Andreu Ubach

Per saber-ne més: Pere-Andreu Ubach


Back to Top

Informació del document

Publicat a 08/04/13
Acceptat a 08/04/13
Presentat el 08/04/13

Volum Notícies, 2013
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Xarxa portuària

Impacte dels ports al litoral

Adaptació dels ports al canvi climàtic

Eixos instrumentals

Noves tecnologies i nous serveis de suport

Observació i mesura territorial

Localització

Puntuació document

0

Visites 63
Recomanacions 0

Compartiu aquest document