Obertura

L’obertura de la Jornada va anar a càrrec de Pere Padrosa, director general de Transports i Mobilitat, i va comptar amb la presència d’Andrea Galluzzi, director general del Corredor Ferroviari de Mercaderies núm. 6,  l’eina creada per la UE per millorar la competitivitat del transport ferroviari de mercaderies a través de la coordinació dels administradors d’infraestructures i les autoritats de gestió de solcs dels diferents països que pertanyen al corredor mediterrani.


Obertura de la Jornada


Laia Mercadè

Els fluxos internacionals de mercaderies al corredor mediterrani, Laia Mercadè, DTES

Segons les previsions de demanda de l’estudi de mercat per als 10 corredors de l’XTE-T bàsica, al 2030, si el corredor està en ple funcionament tant pel que fa a les infraestructures com si es creen els serveis apropiats que facin un ús eficient del corredor, el transport de mercaderies per tren pot augmentar un 240%.

Per tant, cal fer una tasca d’acompanyament per identificar els impediments amb què estan els carregadors i operadors per incorporar l’alternativa ferroviària com a opció viable i eficient dins de les seves cadenes de transport, i proposar accions correctores per superar-los, amb la finalitat de promoure la creació de serveis multimodals en el corredor mediterrani. Aquesta estratègia abasta tres nivells que donen lloc a un manifest que el 29 de juny es va presentar a Brussel·les davant d’institucions europees i les autoritats responsables dels programes de finançament europeu.

L’objectiu és que aquestes autoritats reconeguin, impulsin i nodreixin el suport econòmic i polític necessari als comitès regionals de serveis multimodals, garantint-los la sostenibilitat perquè puguin dur a terme les seves tasques. Així mateix, perquè considerin la participació d’aquests comitès com a representació de la demanda i de les autoritats regionals en l’estructura de governança dels corredors ferroviaris de mercaderies. El manifest proposa 10 mesures per millorar la competitivitat dels serveis multimodals al corredor mediterrani, que estan classificades segons la prioritat – impacte en comparació amb el cost- i segons l’agent que, a hores d’ara, pot implementar-les.

 1. Foment de la lliure competència, assegurant l’oferta suficient de material de lloguer adaptat als estàndards europeus i a les necessitats del mercat.
 2. Simplificació i agilització dels processos d’homologació per adaptar-los als diferents requisits a escala internacional i nacional.
 3. Posar a disposició de la demanda nous solcs per al transport ferroviari de mercaderies en el conjunt de la xarxa bàsica i adoptar uns criteris d’assignació de solcs harmonitzats per a tota la Unió Europea.
 4. Promoció d’un sistema electrònic de seguiment i de traçabilitat de la càrrega que permeti la integració de forma simplificada de diferents operacions en la cadena logística (eFreight).
 5. Superar l’actual dispersió d’acords, convencions, regles i documents de transport i regular-los globalment.
 6. Fomentar activitats regulars de formació del transport multimodal.
 7. Enfortir les relacions, la cooperació i la comunicació entre els corredors ferroviaris de mercaderies europeus incorporant solucions tecnològiques comunes que permetin l’intercanvi comú d’informació i dades.
 8. Fomentar la comunicació i la cooperació entre els actors introduint el punt de vista dels representants de la demanda de serveis en els àmbits de treball estatals i europeus del corredor mediterrani, perquè els serveis de transport de mercaderies es desenvolupin en paral·lel a les infraestructures.
 9. Vetllar per a l’execució de les infraestructures ferroviàries destinades a eliminar els colls d’ampolla per fer realitat el corredor Mediterrani al 2030.
 10. Avançar en l’assoliment dels estàndards d’interoperabilitat,  prioritzant qüestions com la unificació dels sistemes de senyalització i la continuïtat de les seccions transfrontereres per reduir el sobrecost que representen actualment.


Diferents nivells administratius


Miguel Ángel Dombriz

Projectes pilot en els sectors de l’automoció, químic i carni, Miguel Ángel Dombriz, FGC.

El Sr. Dombriz fa un enfocament sectorial per als treballs del Comitè de Serveis Multimodals, què cal per atendre els requeriments logístics de cada sector i fer serveis multimodals que responguin a la demanda. Sovint no hi ha prou demanda per fer un servei uniproducte i uniclient en tren; per qual cosa, perquè el transport multimodal sigui competitiu cal plantejar solucions multiproducte i multiclient. Els tres sectors que s’han analitzat inicialment són: automoció (amb CIAC), químic (amb CHEMMED) i carni (amb INNOVAC i Railgrup).

Pel que fa al sector químic, s’analitza el servei multimodal entre Tarragona i Alemanya, ja que hi ha terminals disponibles o en projecte a Tarragona, aeroports de connexió a Alemanya, hi ha fluxos elevats, equilibrats i força constants, i les empreses involucrades tenen una elevada vocació multimodal. A hores d’ara, la mancança més manifesta és l’absència de l’amplada internacional, la darrera previsió del tercer fil era per al 2015.

En relació amb el sector carni, hi ha una línia de treball amb el Railgrup per substituir el gasoil per electricitat provinent del tren, que ha fet una anàlisi de la situació amb les propostes següents:

 • Omplir els trens que ja circulen amb Avignon com a estació d’intercanvi, que es podria substituir, quan hi hagi oportunitat, per Perpinyà o Vilamalla-el Far.
 • Assegurar el control de la temperatura i de la capacitat de reacció davant d’imprevistos, que és un dels factors clau de decisió.
 • Trobar càrregues de tornada (per exemple formatges).
 • Continuar treballant amb Railgrup en una solució tecnològica millor per controlar la temperatura en el transport de peribles. Que ja és una línia de treball R+D+i.

  El resultat més tangible són els cinc serveis (no exclusius) setmanals de productes peribles (especialment carn fresca i congelada) multiclients, a la línia Girona-Avignon-Paris(Valenton)-Lille(Dourges), de 14.00 h de durada el trajecte fins a Paris, i 14.00 h fins a Lille, amb trens de 750 m i 1.800 t.

Estudi d’un nou servei ferroviari mixt i multiclient per a l’automòbil, Simó Batlle, CIMALSA

L’objectiu és dissenyar un nou servei ferroviari entre Catalunya i Alemanya que empri la línia UIC (Union Internationale des Chemins de Fer), orientat prioritàriament al sector de l’automoció, multiclient i multiproducte (cotxes i components). Aquest disseny ha de ser una proposta de valor, un model de negoci, una oferta competitiva de servei i una definició de requisits tècnics i comercials, i es fa en cooperació amb el clúster de la Indústria d’automoció de Catalunya, després d’enquestes a 70 empreses i entrevistes amb 7 empreses.

Les principals conclusions d’aquests treballs de camp són:

 • Nissan no té tràfics amb Alemanya, solament una empresa de components utilitza el ferrocarril.
 • Hi ha un mercat potencial que podria derivar de l’expedició de cotxes que té lloc als ports de Barcelona i Tarragona, així com els de segona mà (cap a l’est d’Europa).
 • Des del 2009 s’ha produït una important davallada dels tràfics ferroviaris de cotxes en el corredor Catalunya-Alemanya, tot i que l’exportació de turismes de SEAT ha pujat un 10%, el ferroviari a baixat un 20% entre 2009-2013.
 • Les millores del transport ferroviari internacional de vehicles no són suficients per competir amb la carretera i augmentar la seva quota de mercat. La pitjor valoració se l’emporta el transport de components per ferrocarril.
 • L’actual transport ferroviari internacional de vehicles no és competitiu amb la carretera, i el principal obstacle no és el preu, sinó la qualitat del servei.
 • El tren multiclient és adequat perquè en la logística de l’automoció ja hi ha la cultura de compartir fins i tot camions.
 • Les empreses del sector de l’automoció volen que es produeixi un canvi en l’oferta ferroviària que permeti emprar aquest mode de transport massivament.


Tercer indicador


Full de ruta

Les condicions per implantar un servei ferroviari competitiu en la línia UIC a curt termini depenen de disposar de trens de 750 m i de solcs en horaris comercialment vàlids. A mitjà termini, passen per establir amb UIC la línia Figueres-Port Bou, així com l’intercanviador ferroviari d’automoció, que podria estar a la terminal de Vilamalla. En l’actualitat, la nova oferta ferroviària en la línia UIC només pot operar des del port de Barcelona. També cal una millor disposició dels operadors especialitzats en el sector cap a un model de negoci cooperatiu, que també inclogui el servei de darrera milla.

Com a full de ruta, el Comitè de Serveis Multimodals regional (català), com a promotor del nou servei ferroviari, hauria de portar a terme un pla amb tres nivells d'actuació (figura):


Nivells d'actuació


Cristian Bardají

El Comitè Català de Serveis Multimodals (CSM'-'CAT), Cristian Bardají, Cambra de Comerç de Barcelona

 El Comitè de Serveis Multimodals és una organització amb quatre potes per:

 • Oferir als interessats (stakeholders) una finestreta única permanent sobre opcions de multimodalitat amb un enfocament des de la demanda.
 • Garantir l’existència d’algú centrat en donar suport als serveis multimodals de transport de mercaderies a l’àmbit de Catalunya, sempre que calgui.
 • Fer de lobby en favor del ferrocarril per a serveis multimodals de transport de mercaderies tant a l’àmbit català, com espanyol i europeu.


Organització del Comité


Amb els objectius de

 

 • Facilitar la concentració de demanda industrial i logística a Catalunya i ampliar l’àmbit d’influència dels ports de Barcelona i Tarragona.
 • Contribuir a la gestió eficient dels serveis i donar suport promocional que aporti valor afegit als impulsors de nous serveis multimodals.
 • Cooperar internacionalment en la millora de la planificació i disseny de nous serveis multimodals i noves modalitats de gestió.

  Amb el catàleg de serveis següent:

 • Estudis de viabilitat tècnica i econòmica (anàlisi funcional i comercial).
 • Identificació de nous socis potencials per a projectes pilot.
 • Suport promocional al llançament comercial de nous serveis.
 • Facilitació de la interlocució amb autoritats públiques i stakeholders.
 • Participació en fires, congressos i conferències locals i internacionals. 


Diferents aproximacions


Joan Castellet

El punt de vista dels operadors multimodals, Joan Castellet, director general de Multirail (TCS TRANS)

Multirail neix perquè dues empreses amb una llarga tradició en el transport intermodal de productes químics van veure perillar el seu futur per causa de la indefinició del ferrocarril públic a Espanya i van unir els seus esforços per prestar serveis ferroviaris multiclients.

Presenten la ruta que apareix al gràfic amb dos serveis setmanals,  contracten serveis ferroviaris al major (trens complets) amb companyies ferroviàries. Ofereixen serveis ferroviaris minoristes a d’altres operadors (Transport de Contenidors d’un en un o en grup).

El punt de vista dels operadors multimodals, Ramón Adé, gerent de TP NOVA

Transportes Portuarios va començar la seva activitat l’any 1963, sempre amb dos conceptes clars que han facilitat el creixement: elevada qualitat de servei i diversificació en el transport de mercaderies tant nacional com internacional. La seva experiència sempre combina diferents mitjans de transport: carretera i tren, vaixell o avió, per donar una solució porta a porta.

Cal destacar que TPNOVA disposa de més de 80 cisternes per transportar aliments líquids en Espanya. Els seus clients principals són indústries multinacionals relacionades amb el sector alimentari i el farmacèutic. A més, en els darrers dos anys han incorporat cisternes isotèrmiques, la qual cosa ha augmentat el ventall de mercaderies a transportar.


Ruta Multirail


Autors

Redactat per: Marga Torre. Per saber-ne més: Marga Torre


Back to Top

Informació del document

Publicat a 30/10/15
Acceptat a 30/10/15
Presentat el 30/10/15

Volum Notícies, 2015
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Transport de mercaderies

Centres logístics

Intermodalitat ferroviària

Xarxa ferroviària

Línies prioritàries per a mercaderies

Localització

Puntuació document

0

Visites 20
Recomanacions 0

Compartiu aquest document