Introducció

En aquests vint anys els CIIRC ha contribuït a resoldre conflictes costaners como ara:

 • L’erosió als deltes (conques “intervingudes”)
 • Planificació del territori (sorra ben escàs)
 • Eficiència alimentacions artificials i barreres (com per exemple longitudinals)
 • Impacte i previsió de tempestes més energètiques
 • Gestió activa versus reactiva del sediment
 • Protecció i ample de platja


Disseny funcional de les infraestructures

 • Un exemple són els patrons de circulació a l’interior i voltant dels ports, amb l’efecte “corrent d’aire”  amb dues bocanes com és el cas de Barcelona, instal·lant un equipament oceanogràfic i campanyes pròpies. A la imatge es mostren els perfils promitjats temporals de les velocitats.
 • Amb el Llibre Verd es fa un diagnòstic de la situació actual de la costa catalana, amb una anàlisi capdavanter a l’UE amb imatges de l’Institut Cartogràfic  Geològic de Catalunya, en funció de l’interval de temps i espai i que és una peça bàsica per prendre decisions i projectar solucions.
 • Definició d’alternatives d’actuació (costes artificialitzades). En aquest cas es plantegen les alternatives: mantenir-retrocedir-adaptar-defensar per a les diferents funcions de la platja: ecològica, protecció, turística.
 • Caracterització de les pressions i de l’estat de les platges (XIOM + Llibre Verd + projectes de recerca), tenint en compte l’onatge i el nivell mig durant les tempestes així com la informació sobre les actuacions per dotar de sorra.


Patrons de circulació als ports


Anàlisi de l'origen i els símptomes del problema erosiu

 • Anàlisi de l’origen i els símptomes del problema erosiu, tenint en compte el transport longitudinal i transversal del sediment així com les barreres i la impermeabilització del territori.


Anàlisi de l’origen i els símptomes del problema erosiu


Anàlisi de fluxos d'aigua

 • Anàlisi de fluxos d’aigua i sediment amb models numèrics propis i adaptats en què es tenen en compte les combinacions d’alimentacions artificials i els pèrdues per causa dels camps d’espigons.
 • Com a conseqüència desenvolupament de nous conceptes de solució com ara la vegetació estabilitzadora.


vegetació estabilitzadora


Desenvolupament d'un equip optoacústic

 

 • Una altra fita important és el desenvolupament d’un equip optoacústic d’alta resolució ja que és membre fundador de l’equip Hydralab de l’UE, que és l’únic canal de la UE amb onades, corrents i sediments a gran escala, així com mesures òptiques de gran escala i precisió. Amb aquesta eina s’han mesurat:
  • Formes de fons marí (ripples) i transport en suspensió.
  • Velocitats i concentracions a la capa límit del fons per calibrar formulacions de transport.
  • Evolució i nivell del fons per analitzar la capa frontera amb els gradients i vòrtex.
  • Anàlisi de l’eficiència de dics submergits amb anàlisi a la columna d’aigua.
 • En el desenvolupament del models:
  • numèrics propis i adaptats que es calibren localment tant al camp com al laboratori han servit per predir l’onatge (per al SMC) i  les implicacions en seguretat;
  • ambientals que s’han emprat per analitzar la qualitat de l’aigua i l’impacte a la zona costanera propera així com la renovació i la dispersió de contaminants; també per analitzar la gestió ambiental de vessaments.


Concentracions i formes de sorres


Models

Els models s’alimenten amb les dades que diferents sensors capten:

 • disseny i gestió de la xarxa oceanogràfica XIOM (vent-onades-corrents),
 • disseny construcció d’una boa meteo-oceanogràfica per a aero-generadors deslocalitzats.
 • incorporació del LIDAR flotant amb compensació pel moviment de la boia.

Aquestes mesures d’alta resolució s’han d’acoblar als models.


LIDAR flotant


Diferents models

Aquestes mesures d’alta resolució s’han d’acoblar als models.

S’han refinat molt models numèrics per arribar a alguns que tenen en compte la penetració (reflexió + difracció) a l’interior d’un port, per exemple per predir l’agitació que pot afectar a l’operativa portuària: aplicat al port de Blanes el model SWASH.

En aquesta mateixa línia s’han fet models híbrids –numèrics i físics – per simular l’efecte d’obres depassables, per exemple per predir l’impacte en la resposta costanera de barreres parcials.

També els models d’inundació erosió per simular l’efecte de la pujada relativa del nivell mitjà del mar amb subsidència, per avaluar riscos.


models d’inundació


iCoast

Un exemple d’aplicació de tota la informació en temps real és iCoast, per predir temporals, que s’ha fet en col·laboració amb SMC, l’IGC, el Departament d’Interior, a l’àmbit del 7è Programa Marc.


iCoast


Autors

Redactat per: Margarita Torre Alcoceba. Per saber-ne més: Agustín Sánchez-Arcilla


Back to Top

Informació del document

Publicat a 29/07/14
Acceptat a 29/07/14
Presentat el 29/07/14

Volum Notícies, 2014
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Xarxa portuària

Impacte dels ports al litoral

Gestió ambiental de zones portuàries

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Canvi climàtic i energia

Adaptació

Eixos instrumentals

Observació territorial, ambiental i climatològica

Observació dinàmica

Previsió

Vulnerabilitat territorial

Tècniques de disseny, construcció i manteniment d'infraestructures

Infraestructures singulars

Localització

Puntuació document

0

Visites 44
Recomanacions 0

Compartiu aquest document