Cinquè Informe sobre el Canvi Climàtic

El canvi climàtic és un dels reptes actuals més grans de la humanitat. Les emissions massives dels considerats gasos amb efecte d’hivernacle, originades per la producció d’energia, el transport, la indústria, la gestió dels residus, la ramaderia i, en general, les pautes de consum de la població, han incrementat significativament l’efecte d'hivernacle. Es preveu que l’augment de les concentracions d’aquests gasos a l’atmosfera generi a mitjà i llarg termini una sèrie d’impactes ambientals, socials i econòmics, les magnituds dels quals són encara difícils de quantificar.

És per tant molt important disposar de la informació científica relativa a aquest fenomen. Sense aquest coneixement és impossible establir les estratègies i les accions que caldrà desenvolupar en els propers anys tant en el camp de la mitigació com de l’adaptació. Així mateix, la gran complexitat del canvi climàtic fa necessària la cooperació i l’intercanvi de coneixements a escala global.

En aquest sentit el GIECC/IPCC és el Fòrum cientificotècnic més important i amb més autoritat en matèria de canvi climàtic. Actualment, s’està treballant en l’elaboració del Cinquè Informe sobre el Canvi Climàtic. Per fer-ho s’està comptant amb la participació d’un gran nombre d’experts per tal d’assegurar que l’Informe incorpori de manera integrada els últims avenços científics. Entre tots els investigadors que hi estan participant, volem destacar el paper de tres reconeguts investigadors amb prestigi internacional en el camp del canvi climàtic que realitzen la seva tasca en centres a Catalunya i que hi estan participant com a autors líder.

El Dr. Francisco Doblas Reyes, actualment vinculat amb la fundació privada Institut Català de Ciències del Clima (IC3). El Dr. Doblas-Reyes és autor líder del capítol 1 del Grup de treball I, que avalua els aspectes científics del sistema aportant els seus coneixements en el camp de la modelització climàtica.

La Dra. Marta G. Rivera Ferre, que pertany al Centre de Recerca en Economia i Desenvolupament Agroalimentari (CREDA-UPC-IRTA) i amb la Universitat de Vic. La Dra. Rivera és l’autora líder del capítol 9 del Grup de treball II, que avalua la vulnerabilitat dels sistemes socioeconòmics i naturals al canvi climàtic, les conseqüències negatives i positives d’aquests canvis i les possibilitats d’adaptació que hi ha de les àrees rurals.

El Dr. Esteve Corbera Elizalde, de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) de la UAB. El Dr. Corbera és l’autor líder del capítol 4 del Grup de treball III, que avalua les possibilitats de limitar les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle i d’atenuar els efectes del canvi climàtic, aportant els seus coneixements sobre el desenvolupament sostenible i l’equitat.

Atès que la tasca que desenvolupen aquests investigadors en el marc de l’elaboració d’aquest Informe no està específicament remunerada, la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat ha entès que és convenient fer-se càrrec de les despeses del viatge i la manutenció d’aquests investigadors per facilitar la seva participació en aquests fòrums internacionals.

El GIECC/IPCC preveu presentar el resum per a responsables polítics del Cinquè Informe. Així mateix, al setembre del 2013 presentarà els resultats del Grup de treball l, al març del 2014 els resultats del Grup II i a l’abril del 2014 els del Grup III.


IPCC


Autors

Redactat per: Marga Torre i Josefa Rosiñol

Per saber-ne més: Josefa Rosiñol


Back to Top

Informació del document

Publicat a 18/12/12
Acceptat a 18/12/12
Presentat el 18/12/12

Volum Notícies, 2012
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Canvi climàtic i energia

Mitigació

Adaptació

Localització

Puntuació document

0

Visites 49
Recomanacions 0

Compartiu aquest document