Context

La regió mediterrània es convertirà en una de les zones més vulnerables d’Europa al canvi global. Les àrees boscoses de la conca mediterrània mostren una gran sensibilitat a diversos vectors de canvi: clima, ús del sòl, incendis forestals, invasions. Atès que és una zona de transició climàtica entre les zones àrides i les regions humides, el clima mostra una gran sensibilitat als canvis atmosfèrics globals. Les connexions entre els esdeveniments climàtics extrems i una llarga història de canvis d’ús del sòl causen un augment a la freqüència i la intensitat d’incendis i plagues en la costa nord del Mediterrani, mentre que l'erosió i la desertificació ocorren en el sud. En aquest context, els efectes que l’impacte del canvi global pot tenir sobre els béns (fusta i altres productes no fusters i beneficis relacionats amb el turisme ) i els serveis forestals (principalment la biodiversitat, la regulació de l’aigua, així com el flux del carboni i reserves) suposen un enorme repte social a tota la conca mediterrània. Els responsables polítics europeus, que tenen la responsabilitat de regular molts aspectes relacionats amb el sector forestal, necessiten informació científica per dissenyar una política forestal europea global i coherent.

Per tant, la iniciativa de Europa 2020 promou el desenvolupament d’associacions europees d’innovació per accelerar la recerca, el desenvolupament i el mercat de desplegament d’innovacions per afrontar els principals reptes socials. La Xarxa Mediterrània de Boscos de Recerca i Innovació (MENFRI) reunirà les empreses, la societat civil, els responsables polítics i els d’investigació per treballar conjuntament en el desenvolupament del sector forestal mediterrani. Mentre les tecnologies de la informació geogràfica dels països del nord de la conca poden ajudar a aturar la desforestació dels països del sud, el coneixement tradicional d'aprofitament forestal del sud pot ajudar a disminuir l’abandonament de les terres en el nord. D’una banda, els propietaris locals del sud podrien aprendre de les associacions forestals del nord de gestionar el paisatge, que combinen els beneficis més grans amb l’escala regional de conservació. D’altra banda, el béns forestals alternatius poden convèncer als propietaris dels boscos del nord per no abandonar els boscos i obtenir beneficis econòmics amb aquests productes.


Projecte MENFRI

MENFRI vol esdevenir una plataforma de diàleg i acció en el sector forestal, el foment científic i col·laboració empresarial en els països mediterranis implicats (Espanya, Itàlia, el Marroc i Tunísia) i, mes endavant, tot el Mediterrani. La finalitat principal de MENFRI és crear un entorn favorable per al desenvolupament d’un mercat organitzat, innovador i de creació d’ocupació del sector empresarial en aquesta regió, davant el canvi climàtic, seguint dues les directrius principals adaptades des de l’iniciativa Horitzó 2020.

Així doncs, els principals objectius del projecte són:

  • Avaluar els recursos disponibles a l’anàlisi de la distribució espacial dels productes i serveis forestals al Mediterrani, per proporcionar aquesta informació al sector forestal, així com localitzar els diferents colls d’ampolla en el subministrament de beneficis ecològics i econòmics relacionats amb la cooperació i transferència de coneixements.
  • Recopilar les diferents estratègies de gestió forestal i accions davant el canvi global a tots els països participants.
  • Revisar la situació actual del sector forestal a la regió mediterrània mitjançant l’acoblament d’un grup consultiu d’experts que avaluï l’organització del sector forestal a països representatius.
  • Un cop assolits aquests objectius, cal establir una xarxa amb els centres de recerca de silvicultura, les cooperatives, les associacions publicoprivades i les PIME.
  • Promoure la cooperació mediterrània transfronterera mitjançant la capacitació i l’intercanvi de coneixement.
  • Proporcionar indicadors i polítiques per fer el seguiment dels progressos cap a la innovació forestal que tingui en compte l’experiència, per elaborar una política adient.

  Per a més informació, es recomanen les lectures següents:

De Boissezon, B. 2011. Supply of raw materials; resource efficiency and climate action: current state of play. Stakeholder workshop: Horizon 2020 - Societal Challenges. Brussels, 15 July 2011. Doblas-Miranda, E. 2013. El bosque mediterráneo ante el cambio global. Investigación y Ciencia 439: 54-60.


Autors

Redactat per: Marga Torre i Anna Ramon

Per saber-ne més: Anna Ramon

Back to Top

Informació del document

Publicat a 19/12/13
Acceptat a 19/12/13
Presentat el 19/12/13

Volum Notícies, 2013
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Planificació de la biodiversitat i del patrimoni natural

Tendències de la biodiversitat a Catalunya

Nous actors de la conservació

Nous objectes de conservació

Eixos transversals

Governança

Processos de coordinació institucional sobre plans i projectes

Localització

Puntuació document

0

Visites 66
Recomanacions 0

Compartiu aquest document