Estructura del pont

L’estructura està formada per dues bigues inflables de 14 m de llargada i 1,70 m d’amplada unides entre si.

Els elements C i D de la secció transversal són els elements inflables, es componen de dues capes de material tèxtil recobert de PVC.

L’A és un element de compressió i, a la vegada, com a taulell del pont que està format per panells i perfils de mateial plàstic fibro-reforçat pultrusionat (FRP): mescla de fibres i resines enganxades que formen un panell nervat de 300 mm d’amplada. La connexió entre els elements en direcció longitudinal es fa amb barres d’acer col·locades a la zona de juntes.

B és un element de tracció: pel primer prototip de biga s’ha adoptat una eslinga de teixit de Dyneema, extremadament lleugera, caracteritzada per una elevada resistència a la tracció i una elongació molt reduïda. Per al segon prototip s’ha emprat cable d’acer.

E consisteix en un recolzador, bigues metàl·liques transversals fixades en els extrems de l’element de compressió per l’ancoratge i la connexió amb l’element de tracció, així com per a la transmissió de reaccions en el terreny.

En la imatge següent es mostren les característiques tècniques de l’estructura.


Estructura del pont


Avantatges

Els avantatges principals són:

  • tecnologia inflable, completament innovadora per a ponts d’emergència
  • resistent i capaç de suportar vehicles pesants
  • ultralleuger pesa 5 t
  • utilització de materials reforçats de darrera generació
  • sistema de connexió de peces mitjançant elements simples
  • sistema de posicionament que no requereix helicòpter ni grues pesants
  • temps de muntatge quantificable en hores, ni dies ni mesos
  • volum de logística i transport 12 m3


Mides


Disseny

En un estudi previ al disseny i a la fabricació d’un prototip de biga a mida real, s’ha fet una fabricació d’un prototip a escala: biga Tensairity que té 4 m de llargada i està formada per un tub inflable de 0,5 m de diàmetre en la secció central. Aquest prototip ha estat fabricat amb dos objectius: el primer és validar el concepte de la tecnologia Tensairity en forma de prototip físic i real, el segon és fer un assaig de càrrega en laboratori per validar els resultats obtinguts en la simulació numèrica de la biga Tensairity, mitjançant el càlcul del programari Stampack.

Stampack és un programa d’elements finits explícits que resulta d’un treball continuat de recerca que s’ha dut a terme al CIMNE i s’empra per a processos de simulació numèrica d’estampació de xapa. Malgrat això també es poden fer simulacions amb materials de tipus membrana, que són presents en estructures inflables.


Simulació numèrica


Logos

Logos


Autors

Redactat per: Margarita Torre Alcoceba. Per saber-ne més: Carles Estruch


Back to Top

Informació del document

Publicat a 29/07/14
Acceptat a 29/07/14
Presentat el 29/07/14

Volum Notícies, 2014
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos instrumentals

Previsió

Vulnerabilitat territorial

Tècniques de disseny, construcció i manteniment d'infraestructures

Infraestructures singulars

Localització

Puntuació document

0

Visites 27
Recomanacions 0

Compartiu aquest document