Aplicació de dades

Per poder consultar els resultats, l’ACA ha habilitat una aplicació en què s’han incorporat les dades interpretades i obtingudes segons el mostreig de més de 1.000 punts de control en aigües subterrànies, 375 estacions de seguiment en rius, 23 en embassaments, 4 en estanys, 56 en zones humides i 547 en aigües costaneres.

Aquestes dades han fet possible conèixer en quines masses d'aigua s'assoleixen els nivells de qualitat ambiental requerits, i en quines no, i identificar els possibles problemes o causes responsables de l'alteració del medi.

L’aplicació, que té l’aspecte que mostra la figura següent, permet que qualsevol persona pugui fer un seguiment i control de qualsevol massa d’aigua, així com dels principals problemes per a cada un dels elements. L’eina està disponible en la web de l’ACA.

Cal tenir en compte que, com a resultat de l’execució i interpretació del Programa de seguiment i control 2007-2012, l'Agència Catalana de l'Aigua ha elaborat la documentació de valoració i diagnosi de l’estat de les masses d’aigua que ha servit per a la redacció de la resta dels instruments de la planificació hidrològica, particularment, el Programa de mesures i el Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya.

I que, a part d’aquesta eina d’interpretació dinàmica, es fan unes anàlisis i valoracions que es poden consultar com a document a la mateixa pàgina web. Un exemple és aquest mapa, resultat d’una consulta, en la qual s’interpreta que entre el 2007 i el 2012, s’han assolit els objectius de bon estat en un 25% de les masses d’aigua. Un 56% dels rius obtenen un bon estat o proper al bo, mentre que un 27% mostren signes evidents de mal estat.

D’altra banda, el Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar, a mitjan octubre, el Programa de seguiment i control del districte de conca fluvial de Catalunya per al període 2013-2018. La Directiva marc de l’aigua europea determina que cada sis anys, s’han de revisar i actualitzar els programes de seguiment i control, que permeten el seguiment de la qualitat de les masses d’aigua amb l’objectiu d’avaluar si el seu estat s’adequa als objectius previstos i com evoluciona al llarg del temps.

Un exemple de resultat més local d’una consulta:

 

Consulta


Resultado


Autors

Redactat per: Marga Torre i Xavier Duran

Per saber-ne més: Xavier Duran


Back to Top

Informació del document

Publicat a 11/04/14
Acceptat a 11/04/14
Presentat el 11/04/14

Volum Notícies, 2014
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Gestió i planificació de l'aigua per a un ús sostenible

Gestió de la demanda i dels recursos hídrics

Localització

Puntuació document

0

Visites 43
Recomanacions 0

Compartiu aquest document